I Bergsjön händer det mycket, flera olika bostadsprojekt blir klara och så ett nytt efterlängtat kulturhus. Det har länge funnits en önskan om ett kulturhus i Bergsjön och människor som verkat för att visionen ska bli verklighet. 2012 beslutade Göteborgs kommunfullmäktige att bygga ett kulturhus och stadsdelsnämnden för Östra Göteborg fick uppdraget att leda projektet. Efter planeringsprocessen närmar sig nu första spadtaget under våren 2020.                     

Ny del av Rymdtorget

Idag kan det vara svårt att se hur det kommer se ut när allt är klart. Idag består platser mest av trafik, hållplats för buss 58 och parkeringsplatser. När kulturhuset är klart kommer det att skapa en tydligare entré till Bergsjön och Rymdtorgets olika verksamheter.
– Platsen är speciell då huset kommer ligga i anslutning till en kulle. Byggnaden växer ut från kullen och vrider den sig ner i en kil och landar på det nya torget, berättar arkitekten Margareta Diedrichs som har lett arbetet på Sweco som ritat huset.

Fyra bärande idéer

– När det gäller själva byggnaden har vi haft fyra idéer, den första är att det ska vara en byggnad som öppnar sig och famnar torget, fortsätter Margareta. Hon liknar det vid ett dockhus där innehållet ska kunna ses från torget. En annan viktig del är att huset organiseras runt en innergård, ett atrium, som ger en blick upp mot himlen.
– Nästan alla verksamheter relaterar till det öppna atriumet, det blir symbolen för det vi kallar kulturkorgen, en samling för kulturen, berättar Margareta.

Huset organiseras runt en innergård, ett atrium, som ger en blick upp mot himlen

Huset kommer få ett stort grönt sedumtak. Förutom att ett nytt torg skapas finns det ytterligare två torgytor. Ett övre torg skapas i byggnadens förlängda del där gradänger och trappor skapar en scen och atriumet bildar det tredje torget. Det blir mötesplatser för att gå ut och läsa, lyssna på musik eller ta en kaffe.

Många olika verksamheter

Bland de många verksamheter som kommer finnas här är bibliotek, kafé, ateljéer, verkstäder, mötesrum och arrangemangssal. En stor sal kommer kunna visa film och teater och en så kallad black box med olika dansverksamheter ges plats. En annan viktig del är olika studierum som kommer finnas. Tanken är också att skapa mötesplatser för att bara träffas och pratas.
– Det ska vara ett kulturhus som ska kännas som ett vardagsrum på 2000 kvadratmeter, det handlar mycket om en byggnad där kultur inte är exklusivt eller svåråtkomligt utan är en viktig vardagsingrediens. En viktig del för att uppnå detta är att besökare som kommer in snabbt får en överblick och ser vad som händer i huset. Huset ska upplevas som integrerat där biblioteket blir navet och kittet som håller samman helheten.

Det ska vara ett kulturhus som ska kännas som ett vardagsrum på 2000 kvadratmeter.

I och med att det förutom själva huset även handlar om att skapa ett nytt torg och ordna trafiken så består teamet på Sweco av många olika kompetenser. Det har också varit ett samarbete med Göteborgs Stads olika förvaltningar, inte minst stadsdelsförvaltningen. Arbetet med att främja kultur redan innan huset är på plats är också med, bland annat genom Tellusfestivalen som har arrangerats i Bergsjön en gång per år i ett par års tid. Där har barn under festivalen t ex fått snickra och måla fågelholkar som satts upp i träden där huset kommer stå.
– Det är symboliskt för att visa att något är på gång, vi ska flytta fågelholkarna högre upp när huset klart. Om man var fem år när man snickrade för två år sedan kan man om ytterligare två år gå in i huset, säger Margareta.

Skissen visar entréplans olika delar. Notera den vita ytan som är husets atrium.

Huset ska locka hela Göteborg

Det är inte varje dag som nya kulturhus uppförs. En viktig del i arbetet har därför varit att göra studiebesök tillsammans med de som ska använda huset – hur är ett riktigt bra modernt bibliotek? Ny teknik och ändrade användarvanor har bokstavligen ritat om biblioteken.

Det är minst lika viktigt att det blir ett kulturhus för hela Göteborg, att det blir en nytt besöksmål i Bergsjön.

I skapandet av kulturhuset lyssnar arkitekterna in bibliotekariernas önskemål och behov. Ett exempel är hur en berättartrappa ritats in i det nya kulturhusets bibliotek. Tanken är att huset inte bara ska locka bergsjöborna utan hela Göteborg.
– Det är minst lika viktigt att det blir ett kulturhus för hela Göteborg, att det blir en nytt besöksmål i Bergsjön, berättar Margareta.

Förberedelser inför byggstarten
Just nu pågår arbetet för fullt med att färdigställa alla bygghandlingar som måste finnas för huset. Bygget drar igång under maj och under sommaren följer sprängning och anläggningsarbeten innan bottenplattan gjuts. I september måste alla bygghandlingar vara klara för att påbörja resningen av huset.
– För oss som arkitekter är det ett unikt projekt. Vi älskar vårt jobb och våra projekt men det här har varit något alldeles speciellt, det tror jag alla som ingår i projektet känner, avslutar Margareta.

Kulturhuset planeras att invigas i början av 2022.

Publicerad 3 april 2020 (Uppdaterad 21 juli 2020)