På Långströmsgatan planeras det för ungefär 450 nya bostäder.

På Långströmsgatan planeras det för ungefär 450 nya bostäder.

Biskopsgården

Biskopsgården är en stadsdel som de senaste åren mest blivit känd hos andra göteborgare på grund av otrygghet och kriminalitet, men som har så mycket mer att erbjuda. Nu kan stadsdelen få en möjlighet att utvecklas när Göteborgs Stad börjar jobba med ett program för Biskopsgården och Länsmansgården.

Vad tycker du behövs i Biskopsgården?

Stadsdelen växte fram under andra halvan av 1950-talet, inte minst för att bemöta bostadsbristen och erbjuda lägenheter till bland annat Volvos arbetare.

Det finns en variation på byggnaderna, särskilt i de södra delarna som byggdes innan det så kallade miljonprogrammet. Kvarteren på Blidvädersgatan ingår till exempel i bevarandeprogrammet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Biskopsgården präglas också av en vacker och inbjudande natur, och en viktig del i programmet är att göra naturen mer tillgänglig.

Staden växer

Men sedan 50-talet har Biskopsgården förändrats i takt med att hela staden växer och behöver stadsdelen utvecklas. Inte minst visar händelser från de senaste åren vikten av att ta hand om stadsdelen.

Det behövs fler bostäder med större variationer på upplåtelseformer. Det behövs utökad kommunal service som förskolor, skolor, äldreboende, idrottsplatser, lekplatser och mötesplatser i form av inbjudande torg och parker.

Biskopsgården behöver kopplas samman bättre med resten av Göteborg och behöver också bli ett mer sammanhållen och tryggare stadsdel.

Biskopsgården behöver kopplas samman bättre med resten av Göteborg och behöver också bli ett mer sammanhållen och tryggare stadsdel.

Tyck till om Biskopsgården

Programmet som stadsbyggnadskontoret håller i kommer visa på förutsättningar för att utveckla stadsdelen. Programmet ger en helhetsbild över strukturen, över möjligheterna och behoven. I årsskiftet 2019/2020 beräknas programmet gå ut på samråd och då kommer det gå att lämna synpunkter på det.

Men för att få ett så bra underlag som möjligt välkomnas redan alla synpunkter och tankar från er som bor i eller har en relation till Biskopsgården eller bara vill dela med dig av dina tankar. Vad vill ni ha, vad saknar ni och hur tycker ni att stadsdelen ska utvecklas? Vi vill gärna ha era tankar, för tillsammans bygger vi staden!

Enkät om Biskopsgården

BoStad2021

Här hittar du alla byggprojekt i Biskopsgården som ingår i BoStad2021. En unik satsning som ska ge 7000 nya bostäder, utöver det ordinarie bostadsbyggandet. Bostäderna ska stå inflyttningsklara till Göteborgs 400-årsjubileum 2021.

Norra Fjädermolnsgatan, Norra Hisingen

Norra Fjädermolnsgatan

På Norra Fjädermolnsgatan, nära grönområden som Svarte Mosse, byggs 160 nya bostäder. Det kommer även finnas lokaler i gatuplan. Korsande Sommarvädersgatan blir samtidigt mer av en stadsgata än en genomfartsgata.

Långströmsgatan, Norra Hisingen

Långströmsgatan

Långströmsgatan i Svartedalen ligger naturskönt med Flunsåsparken och Svarte Mosse på gångavstånd. Nu ska gatan flyttas väster ut och fyllas med bostäder för en stadslik miljö. Här planeras för ungefär 450 nya bostäder, en ny förskola och ett nytt torg som ska skapa handel och liv. 

Uppdaterad 12 december 2018