På Långströmsgatan planeras det för ungefär 450 nya bostäder.

Biskopsgården

Biskopsgården är en stadsdel som de senaste åren mest blivit känd hos andra göteborgare på grund av otrygghet och kriminalitet, men som har så mycket mer att erbjuda. Nu kan stadsdelen få en möjlighet att utvecklas när Göteborgs Stad börjar jobba med ett program för Biskopsgården och Länsmansgården.

Biskopsgården växte fram under andra halvan av 1950-talet, inte minst för att bemöta bostadsbristen och erbjuda lägenheter till bland annat Volvos arbetare.

Nu kan Biskopsgården utvecklas

Stadsdelen växte fram under andra halvan av 1950-talet, inte minst för att bemöta bostadsbristen och erbjuda lägenheter till bland annat Volvos arbetare.

Det finns en variation på byggnaderna, särskilt i de södra delarna som byggdes innan det så kallade miljonprogrammet. Kvarteren på Blidvädersgatan ingår till exempel i bevarandeprogrammet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Biskopsgården präglas också av en vacker och inbjudande natur, och en viktig del i programmet är att göra naturen mer tillgänglig.

Staden växer

Men sedan 50-talet har Biskopsgården förändrats i takt med att hela staden växer och behöver stadsdelen utvecklas. Inte minst visar händelser från de senaste åren vikten av att ta hand om stadsdelen.

Det behövs fler bostäder med större variationer på upplåtelseformer. Det behövs utökad kommunal service som förskolor, skolor, äldreboende, idrottsplatser, lekplatser och mötesplatser i form av inbjudande torg och parker.

Biskopsgården behöver kopplas samman bättre med resten av Göteborg och behöver också bli ett mer sammanhållen och tryggare stadsdel.

Biskopsgården behöver kopplas samman bättre med resten av Göteborg och behöver också bli ett mer sammanhållen och tryggare stadsdel.

Tyck till om Biskopsgården

Programmet som stadsbyggnadskontoret håller i kommer visa på förutsättningar för att utveckla stadsdelen. Programmet ger en helhetsbild över strukturen, över möjligheterna och behoven. Under första halvåret av 2020 beräknas programmet gå ut på samråd och då kommer det gå att lämna synpunkter på det.

Uppdaterad 20 juli 2020