Biskopsgården

Biskopsgården är en stadsdel som de senaste åren mest blivit känd hos andra göteborgare på grund av otrygghet och kriminalitet, men som har så mycket mer att erbjuda. Nu kan stadsdelen få en möjlighet att utvecklas när Göteborgs Stad jobbar med ett program för Biskopsgården. Målsättningen är att stadsdelen ska bli en trygg och tillgänglig trädgårdsstad.

Biskopsgården växte fram under andra halvan av 1950-talet, inte minst för att bemöta bostadsbristen och erbjuda lägenheter till bland annat Volvos arbetare.

Nu kan Biskopsgården utvecklas

Stadsdelen växte fram under andra halvan av 1950-talet, inte minst för att bemöta bostadsbristen och erbjuda lägenheter till bland annat Volvos arbetare.

Det finns en variation på byggnaderna, särskilt i de södra delarna som byggdes innan det så kallade miljonprogrammet. Kvarteren på Blidvädersgatan ingår till exempel i bevarandeprogrammet för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse.

Biskopsgården präglas också av en vacker och inbjudande natur, och en viktig del i programmet är att göra naturen mer tillgänglig.

Staden växer

Men sedan 50-talet har Biskopsgården förändrats i takt med att hela staden växer och behöver stadsdelen utvecklas. Inte minst visar händelser från de senaste åren vikten av att ta hand om stadsdelen.

Det behövs fler bostäder med större variationer på upplåtelseformer. Det behövs utökad kommunal service som förskolor, skolor, äldreboende, idrottsplatser, lekplatser och mötesplatser i form av inbjudande torg och parker.

Biskopsgården behöver kopplas samman bättre med resten av Göteborg och behöver också bli ett mer sammanhållen och tryggare stadsdel.

Biskopsgården behöver kopplas samman bättre med resten av Göteborg och behöver också bli ett mer sammanhållen och tryggare stadsdel.

 

Efter ett politiskt beslutar har stadens förvaltningar tillsammans med Framtiden börjat arbeta med att ta fram tydliga utgångspunkter i utvecklingen av stadsdelen. Den nya inriktningen innebär att Biskopsgården ska kunna utvecklas till en trädgårdsstad med fler småhus med inspiration av till exempel Kungsladugård och Landala Egnahem. Utgångspunkt är även det kunskapsunderlag som fastighetskontoret har tagit fram kring Göteborgs utvidgade innerstad. Målsättningen är att Biskopsgården ska bli en trygg och levande stadsdel med goda kommunikationer, grönområden och god blandning på villor, radhus och lägenheter.

 

Kontakta

  • Caroline Valen
  • Processledare
  • Telefonnummer: 031-368 17 04
  • Patrik Centerwall
  • Kommunikatör
  • Telefonnummer: 031 - 368 19 09
Uppdaterad 8 juli 2021