Ali och Roberto har en vision om en kombinerad kultur- och idrottsarena i Biskopsgården.

Ali och Roberto har en vision om en kombinerad kultur- och idrottsarena i Biskopsgården.

De vill se en kultur- och idrottsarena i Biskopsgården

Ali Tabrizi och Roberto Fortes da Cruz har en vision: de vill se en kombinerad kultur- och idrottsarena i Biskopsgården. En plats som ska vara öppen för alla som bor i stadsdelen – men också kunna locka publik från resten av Göteborg. En integrerad plats där du som besökare ska kunna påverka innehållet.

– Vi vill förena många saker under ett tak och skapa något som kan gynna Biskopsgården, säger Ali när vi träffas på hans arbetsplats vid Vårväderstorget. Biskopsgården är i behov av utveckling, och vi kan inte längre jobba med tillfälliga lösningar, vi behöver skapa social hållbarhet, och då kräver det att det är många som samarbetar och bidrar.  

– Det pratas mycket om hållbarhet, fyller Roberto i. Snart måste vi börja prata om äkta social hållbarhet.

Ali Tabrizi som är sportchef för Västra Hisingen Basket och Roberto Fortes da Cruz som är sportchef för IF Warta har bland annat inspirerats av stadens visioner om en hållbar stad och även det internationella tänket kring placemaking, som är en metod för att fånga upp boendes behov och tankar. De kände att de ville bidra med något till Biskopsgården, de ville skapa en arena som kan vara viktig både för individer och stadsdelen. Hur får man människor att må bra på lång sikt?

– Det här ska inte komma ovanifrån utan ska motsvara verkliga behov, säger de. 

"Det ska vara en arena som främjar människors hälsa genom kultur och idrott. "

Deras tanke med den kombinerade kultur- och idrottsarenan är att ta tillvara på lokalbefolkningens egna kreativitet för att skapa en plats där man kan vara delaktig och komma tillbaka till. Men det ska också vara en arena som främjar människors hälsa genom kultur och idrott. 

– Vi tänker oss att nya kombinationer kan uppstå, säger Ali. Till exempel så vet vi ju hur mycket inlärning är förknippat med rörelse, men när vi ska lära oss något, då sitter vi ofta stilla. Så hur kan vi kombinera inlärning och rörelse på ett bra sätt? 

Det finns mycket Ali och Roberto vill se i huset som till exempel kulturarrangemang för barn, möjligheten att pröva på idrott och gärna någon sorts fast scen som också kan locka publik från hela Göteborg. Men samtidigt vill de inte planera för mycket i förväg. För att huset ska bli en möjlighet så krävs ju engagemang från föreningslivet och befolkningen. Och det är något de redan har börjat jobba med. De har många kontakter med kultur- och idrottsföreningar och har också genomfört workshops med ungefär hundra biskopsgårdsbor i alla åldrar. 

"Det viktiga är att det blir en plats som det är lätt att ta sig till."

De har också fått hjälp av en arkitektbyrå och är glada över att deras planer stämmer överens med vad staden vill göra i utvecklingen av Biskopsgården. Men mycket är kvar att göra. Ali och Roberto tänker bjuda in till dialoger med olika aktörer och skriva avsiktsförklaringar. Dessutom är det ju långt ifrån klart var ett eventuellt hus kan ligga. 

– Vi har bland annat tittat på platser runt Sälöfjord och Svarte mosse, men det viktiga är att det blir en plats som det är lätt att ta sig till, en tillgänglig plats där det redan finns flöden, säger Ali. 

När huset kan bli klart vet de inte heller ännu.

– Det hade ju varit passande om huset kunde börja byggas 2021 när staden firar 400 år, säger Roberto. Men det är kanske lite optimistiskt. 

Men å andra sidan - är det något som ger det här projektet fart och innehåll så är det just optimism och framtidstro.  

Publicerad 14 juni 2019 (Uppdaterad 14 juni 2019)