Så här kan en arbetsskiss med tankar och möjligheter om stadsutvecklingen i Biskopsgården se ut.

Så här kan en arbetsskiss med tankar och möjligheter om stadsutvecklingen i Biskopsgården se ut.

Framtidsskisser för Biskopsgården

Nu börjar stadens planerare att samla in intryck och tankar om Biskopsgården men också skissa på olika förslag på hur stadsdelen kan utvecklas.

Ungefär 20 deltagare från kommunala förvaltningar och bolag jobbade i början av december 2018 under en två dagars workshop med programmet för Biskopsgården.

Deltagarna gick allt som allt 15 km i hela stadsdelen för att samla intryck, funderade på olika förslag och diskuterade övergripande stadsbyggnadsfrågor med Göteborgs stadsarkitekt Björn Siesjö.

Det hela avslutades med skissande av framtida bebyggelse, stråk och kopplingar. Som till exempel en arbetsskiss med olika tankar och möjligheter

Publicerad 18 december 2018 (Uppdaterad 18 december 2018)