Välkommen måndag 2/12 12.30 – 13.00 till stadsbiblioteket 300 m2 i Brunnsparken för att höra mer om hur Biskopsgården kan utvecklas.

Välkommen måndag 2/12 12.30 – 13.00 till stadsbiblioteket 300 m2 i Brunnsparken för att höra mer om hur Biskopsgården kan utvecklas.

Så kan Biskopsgården utvecklas

Välkommen måndag 2/12 12.30 – 13.00 till stadsbiblioteket 300 m2 i Brunnsparken för att höra mer om hur Biskopsgården kan utvecklas.

Är du nyfiken på hur Göteborg kommer att utvecklas? I en serie programpunkter på Stadsbiblioteket 300 m2 i Brunnsparken på temat ”Den nya staden” berättar projektledare och arkitekter från stadsbyggnadskontoret om spännande och aktuella stadsutvecklingsprojekt.

2 december, kl 12.30 – 13.00 berättar Anna Rudholm, projektledare på stadsbyggnadskontoret om vad som är på gång i planeringen av Biskopsgården och hur vi arbetar för att utveckla stadsdelen till att bli mer sammanhållen och tryggare.

Publicerad 27 november 2019 (Uppdaterad 27 november 2019)