- En tunnel ger bäst förutsättningarna för snabb och kapacitetsstarkt resande samt ger bättre förutsättningar för god stadsmiljöutveckling och fortsatt exploatering och ger minst påverkan på riksintressena sjöfart och kulturmiljövård, fortsätter Ma-Lou Wihlborg som är projektledare.

Nu är alla beslut fattade, i både Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen, vad det gäller val av alternativ för förbindelsen och nu fortsätter arbetet.

 

Visualisering av Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv – tunnel

Visualisering av Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv – tunnel

Visualisering av Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv – tunnel

Publicerad 16 september 2021 (Uppdaterad 10 november 2021)