Brunnsbo–Linné via Lindholmen

Vårens dialog är avslutad

Under våren har vi frågat framför allt boende och verksamma längs med sträckan Lindholmen-Linnéplatsen samt intressenterna längs med Göta älv och Vänern om vad de tycker om en bro eller tunnel över Göta älv. Nu är dialogen avslutad men informationen om alternativen hittar du längre ner på den här sidan.

Lindholmsförbindelsen – Bro eller tunnel över Göta älv är en del av program Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen. Hela programmet ska vara klart för trafikering 2035 och är en del av Målbild Koll 2035

En del av morgondagens kollektivtrafik

Utbyggnaden av spårväg och citybuss från Brunnsbo-Linné via Lindholmen är en del av en ny innerstadsring som kommer att avlasta de centrala delarna av Göteborg. Den kommer också att skapa nya resvanor samt binda ihop Göteborg ytterligare över Göta älv, berättar Ma-Lou Wihlborg som är projektledare för delprojektet Lindholmen – Linnéplatsen.

...en del av en ny innerstadsring som kommer att avlasta de centrala delarna av Göteborg. Den kommer också att skapa nya resvanor...

Bro eller tunnel, vad tycker du?

I mars 2020 presenterades två olika alternativ på en bro och ett alternativ på tunnel för trafiknämnden. I slutet av 2020 ska de fatta ett beslut om vad det ska bli. Beslut ska också fattas i Västtrafikstyrelse i och med att projektet är finansierat genom Sverigeförhandlingen.

Därefter ska Göteborgs Stads kommunstyrelse och kommunfullmäktig fatta beslut, liksom Västra Götalandsregionens styrelse och fullmäktige. De besluten väntas under första halvan av 2021.

Under våren har vi frågat framför allt boende och verksamma längs med sträckan Lindholmen-Linnéplatsen samt intressenterna längs med Göta älv och Vänern tycker om alternativen. Men alla som är intresserade har varit välkomna att komma med frågor eller synpunkter om alternativen, säger Ma-Lou Wihlborg och fortsätter.

De sammanställda synpunkterna kommer sedan att bifogas i det underlag som politikerna ska fatta beslut om, så ta chansen

En annorlunda information

Med anledning av Covid-19 och Folkhälsomyndighetens rekommendationer har vi inte kunnat vara ute och träffa er som bor eller är verksamma i det berörda området. Istället spelade vi in två informationsfilmer för att berätta om de tre alternativen. En för dig som bor i Göteborg och en film för dig som är verksam längst med Göta älv. Du hittar filmerna här nedanför. 

Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget

En informationsfilm för dig som boende eller verksam längs med sträckan Lindholmen - LInnéplatsen eller allmänt intresserad. 

Brunnsbolinne_Lindholmsförbindelsen_tycktill_film1.jpg

Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel mellan Lindholmen och Stigberget

Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv

En informationsfilm för dig som är verksam längs med Göta älv och/eller Vänern. 

Brunnsbolinne_Lindholmsförbindelsen_tycktill_film2.jpg

Lindholmsförbindelsen – bro eller tunnel över Göta älv

Publicerad 25 maj 2020 (Uppdaterad 7 september 2020)