Vi är medvetna om tiden för detta arbete inte är optimalt vald med tanke på vad som har pågått i området för några veckor sedan. Vi vill därför på förhand be om ursäkt för den eventuella påverkan som detta kan komma att innebära. Vi ska med hjälp av våra konsulter, som utför arbetet på plats, göra vad vi kan för att minska påverkan.

Redan i våras gjorde vi vissa provborrningar för att se hur långt ner under mark det finns berg och nu behöver vi göra några tester till i området mellan Vegagatan, Rosengatan och Jungmansgatan. Under vecka 43 och 44 kommer boende och verksamma i området få ett utskick från oss där vi berättar om vad det är vi ska göra. Det kommer också att finnas en skylt på plats som berättar om vad vi gör, varför vi gör det och var man kan vända sig om man har frågor.

Vi hoppas kunna genomföra borrningarna inom perioden 8 november till 3 december men det kan bli ändringar beroende på hur arbetet går. Vi ska provborra på drygt 10 ställen och det är svårt att tidsätta hur lång tid varje borrning tar. Borrbandvagnen är motordriven och mest ljud sker i samband med borrning i berget. I direkt anslutning till borrvagnen kommer det att låta ungefär som en slagborrmaskin. Vanligtvis brukar inte borrning i stadsmiljö uppfattas som mer störande för omgivningen än till exempel ljud från grävmaskiner eller andra större fordon som passerar.

Kompletterande seismiska undersökningar
Vi behöver också göra några kompletterande seismiska undersökningar i samma område. Det innebär att vi under en dag, den 30 november mellan kl. 9 och 15, kommer att spränga ner 15 mindre laddningar i marken för att ta reda på mer om bergets kvalité. Om oförutsedda händelser inträffar kan dagen komma att ändras.

De 15 mindre sprängningarna kommer att ske med ungefär en halvtimmes mellanrum. Vid varje sprängning avges två ljud, ett lägre och ett högre i direkt följd efter varandra, där det högre går att likna med ett högre men dämpat knallpulverskott eller en avlägset skjuten fyrverkeriraket. För att minska påverkan kommer vi att använda oss av så kallade ”sprängmattor”.

Trafikpåverkan

Vid tiden för själva sprängningen kommer trafiken behöva stoppas på Vegagatan. Detta kommer att ske med hjälp av personal på plats och innebära kortare stopp för trafiken. Tidpunkten på dagen är vald för att ge så liten påverkan som möjligt.

 

Så här kommer du i kontakt med oss

Om ni har frågor om borrningarna, de seismiska undersökningarna eller Program Spårväg och citybuss Brunnsbo-Linné via Lindholmen kontaktar ni oss på:

E-post: brunnsbo-lindholmen-linne@trafikkontoret.goteborg.se

Publicerad 2 november 2021 (Uppdaterad 2 november 2021)