Under december kan du delta i en enkätundersökning om Linnéplatsen. Foto: Vanja Larberg.

Vill du hjälpa till? Fyll i enkäten och bidra med din erfarenhet, det tar cirka 5 minuter att besvara och sista dagen att svara är 31 december. Sedan stängs enkäten.

Följ länken för att komma till enkäten

Kommunerna Göteborg, Mölndal och Partille och Västra Götalandsregionen har tillsammans tagit fram en målbild för stadstrafikens kollektivtrafik 2035, för att möta ett ökat behov när staden växer. En del i det arbetet är Lindholmsförbindelsen som sträcker sig från Linnéplatsen till Stigbergstorget och sedan vidare under älven till Lindholmen.

Eftersom Lindholmsförbindelsen kommer att påverka Linnéplatsen, har stadsbyggnadskontoret inlett arbetet med att ta fram ett planprogram. Det görs för att fånga viktiga frågor för platsens utveckling. Inom planprogrammet genomförs en social konsekvensanalys och en barnkonsekvensanalys. En del i det arbetet är att försöka fånga de kulturvärden som finns på runt Linnéplatsen idag, exempelvis platsens identitet och roll som mötesplats.

Publicerad 8 december 2021 (Uppdaterad 9 december 2021)