Emma Johansson, landskapsarkitekt.

Emma Johansson, landskapsarkitekt.

”Det behövs en bättre struktur på funktionerna i parken”

”Det behöver bli tydligare var man sitter och hur man rör sig i förhållande till olika platser i parken. I dag är parkens struktur lite oklar”, säger Emma Johansson, landskapsarkitekt.

Hallå där, Emma Johansson, landskapsarkitekt som var projektledare för arbetet med att ta fram en förstudien om Brunnsparken. Vad tycker du är det viktigaste att förändra i Brunnsparken?

– Det är att locka folk in i parken, att vilja pausa där. Det handlar om att lyckas fånga känslan av att parken är en grön oas mitt i det stressiga tempo som folk rör sig i, både igenom och omkring parken. 

Hur kan man fånga en sådan känsla, ett sådant lugn?

– Det behövs en bättre struktur på funktionerna i parken, så att det blir tydligare var man sitter och hur man rör sig i förhållande till olika platser i parken. I dag är parkens struktur lite oklar.

När du som projektledare för förstudien har fingranskat Brunnsparken ett tag, har du upptäckt något extra positivt eller negativt?

– Ja, hur bullrigt det är, på grund av alla spårvagnar och bussar. När vi hade workshoppar här hörde vi inte varandra prata om vi stod mer än en meter bort.

Vad kan man göra åt ljudmiljön i parken?

– Detta är inte utrett ännu. Det krävs en diskussion med flera aktörer kopplade till platsen, till exempel trafikkontoret och Västtrafik. Om förutsättningarna i den nuvarande miljön inte kommer att ändras inom de närmaste åren så får vi eventuellt titta på lösningar som kan dämpa ljudet i och i anslutning till Brunnsparken.

Hur mår träden i Brunnsparken?

– Träden mår förhållandevis bra. De flesta är lindar, turkisk trädhassel och askar som planterades på 90-talet och de har inte vuxit så bra som vi hade hoppats. De skulle egentligen behöva gallras underifrån, för att lyfta kronorna. På så sätt kan mer ljus komma in under träden och på marken, men träden är inte tillräckligt höga för det.

Hur ser tidplanen ut för upprustningen av Brunnsparken?

– I september 2017 redovisades förstudien för politikerna i park- och naturnämnden som gav park- och naturförvaltningen i uppdrag att genomföra en upprustning av Brunnsparken under perioden 2018-2021. Upphandling av gestaltning och projektering av Brunnsparken blev klar i början av februari 2018 och White arkitekter fick uppdraget. Ett gestaltningsförslag tas nu fram och det ska presenteras under våren. 

Publicerad 2 april 2017 (Uppdaterad 12 december 2018)