På grund av coronapandemin sker nyinvigning av upprustade Brunnsparken, bland annat med Göteborgs Brasskvintett, digitalt istället för på plats.

 

På grund av pandemin har vi inte kunnat fira Brunnsparkens upprustning, som var klar våren 2020, med festligheter på plats.

För att uppmärksamma att Brunnsparken nu är ljusare, grönare och mer välkomnande har vi istället gjort en film om platsens och parkens historia, från 1621 till 2021 och framåt. Det blir sång, brunnsmusik, historia och information om platsen idag och framöver.

  • Antikvarie, historisk arkeologi, Tom Wennberg, Göteborgs stadsmuseum, berättar om platsens historia från 1621 och om de historiska fynd som gjorts på platsen i samband upprustningen av parken.

  • Direktör Linda Nygren, park- och naturförvaltningen, berättar om uppdraget från park- och naturförvaltningen, att rusta upp Brunnsparken med målet att skapa ett ljusare, grönare och mer välkomnande park- och hållplatsrum.

  • Stadsträdgårdsmästare Johan Rehngren berättar om Brunnsparkens historia från när parken byggdes under början av 1800-talet fram till parkens och platsens roll idag samt vad som händer i parken framöver.

  • Intervjuar gör Angélique Rooth, kommmunikationsstrateg, park- och naturförvaltningen.

Allt inramat av brunnsmusik med Göteborg Brasskvintett och jubileumslåten ”Vi vill leva, vi vill dö i Göteborg” framförd av Katarina Hemlin. På webbplatsen för Göteborgs 400-årsjubileum hittar du karaokeversionen av jubileumslåten, låttext, noter och länk till Spotify om du vill öva och sjunga med.

Välkommen att se filmen från och med 4 juni, bland annat här på webbplatsen stadsutveckling.goteborg.se/brunnsparken och på instagram @stadsutvecklinggoteborg.

Publicerad 3 juni 2021 (Uppdaterad 29 september 2021)