I mitten av maj kommer perennerna på plats i de stora planteringskärlen som nu är fyllda med granris. Kandelaberbelysningsstolparna från 1884, som flankerar fontänen med statyn ”Johanna”, är på restaurering och kommer tillbaka till Brunnsparken i juni. 

Ytterligare ett arbete som görs under april och maj är att fylla i fog och rensa växtlighet från den sidan av kajmuren som hör till parken.

Tillfällig och permanent lösning för kafé

Den 1 april startade cykel- och mopedvagnarna sin försäljning av mat/dryck i staden. Brunnsparken är en av de anvisade platserna. På sikt ska en permanent byggnad för kaféverksamhet finnas i Brunnsparken. Under upprustningen har förberedelser gjorts genom att vatten och el dragits fram.

– Utformning och byggnation av kafébyggnad ingår inte i uppdraget att rusta upp parken men vi samarbetar med andra förvaltningar i staden för att få till stånd en permanent lösning på platsen, säger projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen.

”Utformning och byggnation av kafébyggnad ingår inte i uppdraget att rusta upp parken men vi samarbetar med andra förvaltningar i staden för att få till stånd en permanent lösning på platsen.”

Framflyttat firande

Lagom till stadens 399-årsdag den 4 juni skulle upprustningen av Brunnsparken firas genom nyinvigning med historiskt tema. I planen ingick körsång, traditionell brunnsmusik, Brunnsparkens historia och en tur genom 1600-talets Göteborg med hjälp av virtual reality-glasögon. Men, på grund av covid-19 måste firandet skjutas på framtiden.

– Vi följer utvecklingen och så snart vi vet när det är säkert att samlas återkommer vi med information om när och hur vi kan fira upprustningen tillsammans med göteborgarna, säger Johanna Reteike, evenemangsledare, park- och naturförvaltningen. 

”Vi följer utvecklingen och så snart vi vet när det är säkert att samlas återkommer vi med information om när och hur vi kan fira upprustningen tillsammans med göteborgarna.”

Publicerad 22 april 2020 (Uppdaterad 23 juli 2020)