Första veckan i augusti startar arbetet med att rusta upp Brunnsparken. Foto: Peter Svensson

Första veckan i augusti startar arbetet med att rusta upp Brunnsparken. Foto: Peter Svensson

I augusti börjar upprustningen av Brunnsparken

Om en månad börjar arbetet med att rusta upp Brunnsparken till en ljusare, grönare och mer välkomnande plats.

Under den första veckan i augusti kommer Brunnsparken att spärras av när arbetet med att rusta upp Brunnsparken börjar. Det kommer inte längre vara möjligt att vistas i eller bedriva verksamhet i parken. 

Hållplatslägena kommer inte att beröras av upprustningen och det kommer att vara fri passage över Fontänbron och Fredsbron. 

Flytt av träd och toalettbyggnad

I mars började de förberedande arbetena inför upprustningen med flytt av träd och i slutet av juni flyttades toalettbyggnaden permanent till Azaleadalen i Slottsskogen.

Närmaste offentliga toalett finns på Drottningtorget. Dessutom har vissa restauranger, kaféer och offentliga byggnader toaletter som får användas av allmänheten. På goteborg.se finns mer information om offentliga toaletter och var de finns

Förbereder för ny kafébyggnad

En ny byggnad för kaféverksamhet kommer att uppföras i parken. Under upprustningen kommer marken att förberedas genom att vatten och el dras fram till platsen för byggnaden. 

Utformning och byggnation ingår inte i uppdraget att upprusta Brunnsparken men när upprustningen är klar är målsättningen att det ska finnas någon form av kaféverksamhet på plats, tillfällig eller permanent.  

Invigning i juni 2020

Upprustningen av Brunnsparken ska enligt plan vara klar i månadsskiftet mars/april 2020 och i maj 2020 kommer nya perenner att planteras. Invigning är planerad till juni 2020.

Publicerad 4 juli 2019 (Uppdaterad 4 juli 2019)