Inte bara stångjärn utan även kanonkulor kan ha vägts på stadens järnvåg. Det blev uppenbart när tre kanonkulor hittades under upprustningen av Brunnsparken.

När fontänen och ”Såningskvinnan” (kallad ”Johanna”) restaurerades 2015 upptäcktes järnvågen som fanns på platsen 1680 till 1785. Denna gång hittades delar av järnvågens grundläggning samt tre kanonkulor utanför järnvågens östra gavel. Kanonkulorna kommer att konserveras för att kunna bevaras för eftervärlden.

– Då kulorna låg tillsammans som en trillingnöt kan vi vara säkra på att de är medvetet ditlagda. Förutom att väga färdigt järn i form av stångjärn vägdes sannolikt även annat järn. Så, möjligen har de blivit kvar när ett parti kanonkulor vägts in, säger Tom Wennberg, antikvarie, Stadsmuseet.

"Då kulorna låg tillsammans som en trillingnöt kan vi vara säkra på att de är medvetet ditlagda. Förutom att väga färdigt järn i form av stångjärn vägdes sannolikt även annat järn. Så, möjligen har de blivit kvar när ett parti kanonkulor vägts in."

Fyndet har inte påverkat tidplanen för upprustningen. Arbetet går enligt plan och fram tills nu har växtbäddar för de befintliga träden renoverats och ledningar för el och vatten har dragits. Stenläggning har precis påbörjats och i december ska de nya träden planteras.

De träd som står kvar i Brunnsparken inventerades i de förberedande arbetena. Då togs bland annat prover på almarna. Resultatet från dessa har nu visat att båda almarna – det stora vid fontänen och den mindre vid Fredsgatan – har almsjuka.

– Vår plan är, precis som tidigare, att almarna ska stå kvar. Med de växtbäddsrenoveringar som vi nu har gjort hoppas vi att träden får bättre motståndskraft så att de även fortsatt kan bidra till Brunnsparkens karaktär, säger projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen.

Upprustningen av Brunnsparken ska vara klar i månadsskiftet mars/april 2020 och i maj 2020 kommer nya perenner att planteras. Invigning är planerad till juni 2020.

Publicerad 30 september 2019 (Uppdaterad 23 juli 2020)