Upprustningen av Brunnsparken startar i mitten av mars. Till försommaren 2020 ska den vara klar.

Upprustningen av Brunnsparken startar i mitten av mars. Till försommaren 2020 ska den vara klar.

Trädflytt inleder upprustningen av Brunnsparken

I mitten av mars börjar de förberedande arbetena inför upprustningen av Brunnsparken till en ljusare, grönare och mer välkomnande plats. Först flyttas träd och sedan toalettbyggnaden. Nästa steg är ledningsomläggningar i augusti. Därefter inleds själva upprustningen av parken.

Upprustningen av parken startar i mitten av augusti 2019 och ska enligt plan vara klar i maj 2020. Efter upprustningen ska Brunnsparken upplevas ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser.

Stråken och siktlinjerna genom parken ska vara tydliga och tre platser öppnas upp för att ge utrymme att mötas och synas; runt fontänen med statyn ”Johanna”, mittplatsen i parken samt utanför Palace.

– Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och samtidigt fungera som ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum, säger projektledare Ylva Offerman, park- och naturförvaltningen.

Efter upprustningen ska Brunnsparken upplevas ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser.

Träd flyttas till nya platser i staden

Förberedelser på plats i parken börjar i mitten av mars. Först flyttas fem träd till nya platser i staden, varav tre till en gräsyta längs Fanjunkaregatan i Kviberg och två till en plats vid Gärdsås torg i Bergsjön.

För att kunna flytta träden måste två mindre askar tas ner. Under försommaren flyttas toalettbyggnaden till Azaleadalen i Slottsskogen.

Brunnsparken upplevs idag som mörk och otrygg, eftersom trädens kronor är låga och lövverket kompakt. För att släppa in mer ljus och möjliggöra tydliga gång- och siktstråk, kommer parken efter upprustningen bland annat att innehålla färre träd och delvis även andra trädslag.

En ljusare och grönare park

De nya trädslagen blir magnolia, manna-ask, freemanlönn, svart valnöt, kinesisk blomster-kornell och Tokyokörsbär. De har skira lövverk, vacker vårblomning och sprakande höstfärger.

– Dessutom anlägger vi upphöjda planteringar som ska ge en grönare parkkänsla och förbättra förutsättningarna för biologisk mångfald. Plantering av perenner är det sista som sker innan vi inviger den upprustade parken till försommaren nästa år, säger Ylva.

De nya trädslagen blir magnolia, manna-ask, freemanlönn, svart valnöt, kinesisk blomster-kornell och Tokyokörsbär. De har skira lövverk, vacker vårblomning och sprakande höstfärger.

Många har bidragit med synpunkter

Upprustningen av Brunnsparken görs på uppdrag av park- och naturnämnden och projektet beräknas kosta totalt 25 miljoner kronor.

Såväl göteborgare som fastighetsägare, näringsidkare, polisen och andra förvaltningar i staden har bidragit med synpunkter och förslag i arbetet med gestaltning och upprustning. Det har skett genom dialog på plats i parken, webbenkät och workshoppar.

Publicerad 11 mars 2019 (Uppdaterad 16 maj 2019)