Den 5 augusti startar upprustningen av Brunnsparken.

Efter upprustningen kommer Brunnsparken att ha fler planteringar med blommande växter och grönska. För att parken ska bli ljusare kommer antalet träd bli färre men nya träd kommer att planteras med tydliga årstidsvariationer som vacker vårblomning eller sprakande höstfärger. Dessutom kommer det att finnas olika typer av belysning. Parkens äldsta träd, inklusive den stora almen, kommer att bevaras.

– Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och med de nya planteringarna och träden kommer parken få en ännu tydligare parkkänsla samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald, säger projektledare Johan Blomqvist, park- och naturförvaltningen.

Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och med de nya planteringarna och träden kommer parken få en ännu tydligare parkkänsla samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald.

Tydliga stråk och fler sittplatser

Öppna och tydliga gångstråk kommer att göra det enkelt att röra sig mellan hållplatslägena. Markbeläggning i form av marksten ska göra parken mer tillgänglig. För den som vill slå sig ner en stund kommer det att finnas olika typer av sittplatser vid planteringarna och längs med kajen.

Träd och toalettbyggnad flyttades under första halvåret 2019

I mars började de förberedande arbeten inför upprustningen med flytt av träd och i slutet av juni flyttades toalettbyggnaden permanent till Azaleadalen i Slottsskogen.

Kollektivtrafiken berörs inte

Från och med måndag den 5 augusti kommer avspärrningar att sättas upp och det kommer inte längre vara möjligt att vistas i eller bedriva verksamhet i parken. Hållplatslägena kommer inte att beröras av upprustningen och det kommer att vara fri passage över Fontänbron och Fredsbron.

Upprustningen av Brunnsparken ska vara klar i månadsskiftet mars/april 2020 och i maj 2020 kommer nya perenner att planteras. Invigning är planerad till juni 2020.

Publicerad 2 augusti 2019 (Uppdaterad 23 juli 2020)