Brunnsparken ska rustas upp och bli ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser.

Brunnsparken ska rustas upp och bli ljusare, ha fler planteringar samt fler och tillgängliga sittplatser.

Brunnsparken

Brunnsparken är en av stans mest intensiva platser, ofta full av människor, spårvagnar och bussar på väg åt olika håll. Under 2019 rustas parken upp för att bli ett tryggt och välkomnande park- och hållplatsrum och ett smycke i staden. Arbetet sker i samverkan med aktörer både inom och utanför Göteborgs Stad.
1621

Brunnsparken är en holme

När Göteborg grundas 1621 är det som idag är Brunnsparken bara en holme i Stora Hamnkanalen.

1682

En järnvåg byggs

En stor våg för att väga järn byggs. Holmen som vågen byggs på får namnet Järnvågsholmen. Här vägs allt järn som skeppas ut från Göteborg.

1751

Ett sockerbruk invigs på platsen där Palacehuset ligger i dag

1822

Park i fransk stil skapas på platsen

Parken är symmetriskt anlagd med dubbla rader lindträd och inramad av häckar och planteringar.

1834

Brunnsparken får sitt namn

Namnet kommer från det brunnshus som byggts på holmen. Där kan människor dricka järnhaltigt vatten för att bota sjukdomar och krämpor.

Ca 1850

Sockerbruket byggs om till bostäder

Makarna Furstenberg ger unga konstnärer tak över huvudet i utbyte mot att de utsmyckar huset. Huset kom att kallas Furstenbergska palatset.

1861
Image for Den del av Stora Hamnkanalen, som idag är Södra Hamngatan, fylls igen

Den del av Stora Hamnkanalen, som idag är Södra Hamngatan, fylls igen

På det här fotografiet syns fortfarande Stora Hamnkanalen.

1875

Järnvågen flyttas till Järntorget

1883

Fontänen och statyn i Brunnsparken kommer på plats

Fontänen heter Såningskvinnan – men kallas i folkmun för Johannastatyn. Bakgrunden till namnet är att den invigdes på Johanna-dagen den 21 juli. Samma år bestämmer sig makarna Furstenberg att bygga på en våning på Furstenbergska palatset (Palacehuset).

1906

Furstenbergska palatset blir hotell

Hotellet får namnet Palace Hotel. Hotellet har stor matsal i bottenvåningen och sommarveranda mot Brunnsparken.

1970-talet

Matsalen i Palacehuset byggs om till bankkontor. Verandan rivs.

1991

Brunnsparken renoveras

Parken får huvudsakligen det utseende den har i dag.

1993

Matsalen i Palacehuset återställs

Palacehuset återfår sin forna glans med restaurang i bottenvåningen och en ny veranda mot Brunnsparken.

2015
Image for Johanna-statyn renoveras

Johanna-statyn renoveras

Statyn av Johanna, bronsskålen och bassängen rustas upp under hösten 2015. Under arbetets gång upptäcks byggnaden Järnvågen under marken. Därifrån vägdes allt järn som skeppades ut från Göteborg, från slutet på 1600-talet till början på 1800-talet. Under tiden statyn renoveras så finns denna vepa på platsen.

2017

Beslut om upprustning utifrån förstudie om Brunnsparkens framtid

Park- och naturförvaltningen gjorde under 2017 en förstudie för att ta reda på hur Brunnsparken kan bli tryggare och trivsammare och hur parken kan användas framöver utifrån dess roll och funktion i staden. En del i förstudien var dialog med göteborgarna på plats i parken och via stadens webbplats för stadsutveckling. Park- och naturnämnden gav den 25 september 2017 park- och naturförvaltningen i uppdrag att genomföra en upprustning av Brunnsparken under perioden 2018-2021.

2018

Gestaltningsförslag presenteras

Upphandling av gestaltning och projektering genomfördes och White arkitekter fick uppdraget i februari 2018. Ett övergripande gestaltningsförslag presenterades i juni. Byggstart är planerad till första kvartalet 2019 och enligt planen ska upprustningen vara klar under slutet av 2019.

Gestaltningsförslag Brunnsparken

Publicerad 21 mars 2017 (Uppdaterad 9 november 2018)