En takås kan anas i ängsmattan och staketet har justerats så att det stämmer överens med takåsen - här kan man ha picknick och ha suverän utsikt!

Carolus Rex

Carolus Rex är den bäst bevarade delen av Göteborgs gamla befästningar. Det kompletta namnet på byggnadsdelen är Carolus Undecimus Rex, som är latin för kung Karl XI. Med sin höjd och placering är den ett viktigt historiskt minnesmärke.

Rummen inne i Carolus Rex har problem med inträngande vatten och murverket har tagit skada. I den utvändiga muren finns sprickor och oönskad växtlighet. För att bevara Carolus Rex är renoveringen nödvändig. Renoveringsarbetet påbörjades i september 2019 och fortsätter nu för att reparera skadorna.

På bastionens tak ligger parken som har varit stängd i drygt ett år. Jordmassorna forslades bort, byggnaden blottlades, och en markduk har lagts för att förhindra vattengenomträngning. Därefter har parken återställts, och är nu öppen för allmänheten igen.

Renoveringen är en del av utvecklingsplanen Den befästa staden.

Vid jubileumsåret 2021 kommer Carolus Rex stå färdigrenoverad med ökad tillgänglighet till de invändiga rummen och förbättrade parkytor för göteborgare och turister att njuta av.

Bastionen Carolus Rex fotat från luften lite ovanifrån, en drönarbild. I bild syns höga stenmurar med en skarp vinkel samt en liten del av den gröna gräsmattan uppe på bastionen.

Drönarbild ovanifrån på bastionen Carolus Rex och parken före renovering 2019.

Fakta: Den befästa staden

Renoveringen av Carolus Rex ingår i en femårig utvecklingsplan som har namnet Den befästa staden. Planen omfattar tio av Göteborgs mest kända och viktigaste historiska miljöer: Kronhuset, Vallgravsstråket, Stora Hamnkanalen, Skansen Kronan, Skansen Lejonet, Nya Älvsborgs fästning, Otterhälleverken (Carolus Rex), Älvsborgs slott/Klippan, Länsresidenset, Carolus Dux.

Kontakt

  • Jennie Olsson
  • Kommunikatör
Uppdaterad 19 oktober 2021