Detalj över Otterhälleverken ur planritning över Göteborg från 1771.

Carolus Rex

Bastionen Carolus Rex vid Esperantoplatsen har problem med inträngande vatten och murverket har tagit skada. En renovering har påbörjats och ska vara klar lagom till stadens 400-årsjubileum år 2021.
Upprustning pågår. Beräknas klart vintern 2020.

Carolus Rex

Nu renoveras bastionen Carolus Rex.

Carolus Rex är den bäst bevarade delen av Göteborgs gamla befästningar. Det kompletta namnet på byggnadsdelen är Carolus Undecimus Rex, som är latin för kung Karl XI. Med sin höjd och placering är den ett viktigt historiskt minnesmärke.

Rummen inne i Carolus Rex har problem med inträngande vatten och murverket har tagit skada. I den utvändiga muren finns sprickor och oönskad växtlighet. För att bevara Carolus Rex är renoveringen nödvändig. Renoveringsarbetet påbörjades i september 2019 och beräknas pågå till december 2020.

På bastionens tak finns en park som kommer att vara stängd i drygt ett år. Jordmassorna kommer att tas bort, byggnaden blottläggas, och så kommer det att läggas på en markduk för att förhindra vattengenomträngning. Därefter ska parken återställas och beräknas öppnas senhösten 2020. Trappan mellan Kungsgatan och Arsenalsgatan kommer vara öppen under hela renoveringen.

Renoveringen är en del av utvecklingsplanen Den befästa staden.

Vid jubileumsåret 2021 kommer Carolus Rex stå färdigrenoverad med ökad tillgänglighet till de invändiga rummen och förbättrade parkytor för göteborgare och turister att njuta av.

Bastionen Carolus Rex fotat från luften lite ovanifrån, en drönarbild. I bild syns höga stenmurar med en skarp vinkel samt en liten del av den gröna gräsmattan uppe på bastionen.

Drönarbild ovanifrån på bastionen Carolus Rex och parken före renovering 2019.

Fakta: Den befästa staden

Renoveringen av Carolus Rex ingår i en femårig utvecklingsplan som har namnet Den befästa staden. Planen omfattar tio av Göteborgs mest kända och viktigaste historiska miljöer: Kronhuset, Vallgravsstråket, Stora Hamnkanalen, Skansen Kronan, Skansen Lejonet, Nya Älvsborgs fästning, Otterhälleverken (Carolus Rex), Älvsborgs slott/Klippan, Länsresidenset, Carolus Dux.

Upprustningsprojekt som ingår i Göteborg

Uppdaterad 1 december 2020