Detalj över Otterhälleverken ur planritning över Göteborg från 1771.

Carolus Rex

Bastionen Carolus Rex vid Esperantoplatsen har problem med inträngande vatten och murverket har tagit skada. En renovering har påbörjats och ska vara klar lagom till stadens 400-årsjubileum år 2021.
Upprustning pågår. Beräknas klart vintern 2020.
Publicerad 12 december 2019 (Uppdaterad 1 december 2020)