Detalj över Otterhälleverken ur planritning över Göteborg från 1771. Carolus Rex hittas under Carls Port på ritningen, utmärkt med ett C och Krut-hus (Krigsarkivet: SPF Göteborg 435b.).

Detalj över Otterhälleverken ur planritning över Göteborg från 1771. Carolus Rex hittas under Carls Port på ritningen, utmärkt med ett C och Krut-hus (Krigsarkivet: SPF Göteborg 435b.).

Carolus Rex

Bastionen Carolus Rex vid Esperantoplatsen har problem med inträngande vatten och murverket har tagit skada. En renovering har påbörjats och ska vara klar lagom till stadens 400-årsjubileum år 2021.

Nyheter

Vänta lite ...
Publicerad 12 december 2019 (Uppdaterad 18 december 2019)