Bland fynden i utgrävningarna av Carolus Rex hittades det fyra kanonkulor, varav två är fyllda av krut. Foto: Tom Wennberg.

– Den yttre skalmuren är klar. Nu är vi inne i bastionen och gräver ut inne i rummen, det är vissa rum som varit igenbommade av stenkross, säger Ognjen Delipara, projektledare från fastighetskontoret.

Han berättar att de har tittat på gamla ritningar och försökt förstå vad rummen använts till.

– Vi försöker att återställa så gott vi kan, men utan att göra ingrepp. Det ska kännas som när det byggdes och då är det bäst att göra så lite nytt som möjligt för att bevara de kulturhistoriska värdena.

Hittade kanonkulor

När ett rum tömdes på stenkross kom man också åt luftspalten bakom krutrummet. Den byggdes för att hålla krutrummet torrt.

– I det rummet hittade vi fyra kanonkulor, förmodligen har rummet fungerat som ett magasin för sådana saker. Två av kanonkulorna är granater. Det vill säga en kanonkula fylld med krut. När de sprängs blir de som en handgranat, säger Tom Wennberg, arkeolog på Göteborgs Stadsmuseum.

”Två av kanonkulorna är granater. Det vill säga en kanonkula fylld med krut. När de sprängs blir de som en handgranat”

Välbevarat stengolv

Men det har gjorts fler fynd i bastionen. Den stenkross som tas bort kördes dit när bastionen renoverades i början av 1900-talet. Då lades också ett betonggolv i krutrummet och det har nu tagits bort.

– Tanken var att lägga slottsgrus där, men vi såg att det gamla golvet var intakt. Vi har plockat fram det och det ska renoveras så varsamt som möjligt så att det går att använda igen. Golvet är den absoluta storvinsten tycker jag, det är så häftigt att det är kvar, att det nu bevaras och blir tillgängligt för allmänheten framöver, säger Tom Wennberg.

“Golvet är den absoluta storvinsten tycker jag, det är så häftigt att det är kvar, att det nu bevaras och blir tillgängligt för allmänheten framöver”,

Bastionen ska visas för göteborgarna

Göteborgarna kommer att kunna besöka bastionen framöver, den bör vara färdigrenoverad senare i år.

– Rummen är det som är mest otillgängligt för göteborgarna. Många har bott här hela sitt liv utan att känna till krutrummet och de här miljöerna. Att nu kunna öppna upp och göra det mer tillgängligt för alla är jättehäftigt.

Bygger en digital 3D-modell av Carolus Rex

Tom Wennberg, och kollegorna Johan Thörnqvist och Karolina Kegel, dokumenterar arbetet och har 3D-scannat alla rum på insidan för att kunna göra en 3D-modell.

– För att skapa tillgänglighet och förståelse för de här rummen så att de ska gå att se på andra sätt än bara fysiskt. Vi bygger upp modellen på stadsmuseet, det kan vara en modell att titta på, men kan också användas i informationsfilmer och tv-spel, säger Tom Wennberg och tillägger att Carolus Rex är det pampigaste Göteborg har kvar från fästningstiden.

”Carolus Rex är det pampigaste Göteborg har kvar från fästningstiden.”

Mindre fynd har också gjorts under renoveringen: mynt, keramik och flaskor. Även parken på bastionen är nyanlagd och öppnar senare i år.

Fyra rostiga kanonkulor i dåligt skick.

Bland fynden i utgrävningarna av Carolus Rex hittades det fyra kanonkulor, varav två är fyllda av krut. Foto: Tom Wennberg

Foto från Carolus Rex, ett utgrävt rum med ett stenlagt golv och tegelväggar.

"Golvet är den absoluta storvinsten tycker jag, det är så häftigt att det är kvar". Foto: Tom Wennberg.

Foto från de pågående utgrävningarna av Carolus Rex, fotat från insidan av ett rum med en bevarad entré i form av en båge av tegel. Tegelväggar och stengolv.

"Vi försöker att återställa så gott vi kan, men utan att göra ingrepp. Det ska kännas som när det byggdes och då är det bäst att göra så lite nytt som möjligt för att bevara de kulturhistoriska värdena". Foto: Ognjen Delipara

Publicerad 24 februari 2021 (Uppdaterad 25 februari 2021)