Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.
Arbete med flera detaljplaner pågår. Beräknas klart 2035.

Ett centrum för hela regionen

Redan i dag är Centralenområdet entrén till Göteborg. Hit anländer resenärer, besökare och pendlare dagligen.

Trafiken dominerar, men det finns goda möjligheter att utveckla det till en levande del av staden. I framtiden ska Centralenområdet vara mer än ett område som du passerar. Det ska bli en välkomnande entré till Göteborg - en plats som du gärna stannar kvar på med spännande och variationsrikt utbud. Här kan det finnas caféer och restauranger, men också kulturinstitutioner, aktivitetshus och utrymme för lek på torgen.

Detaljplanerna och projekten som pågår och tas fram nu möjliggör den utveckling som innebär att vi får en ny och välkomnande entré till Göteborg inom en snar framtid.

Det ska bli en välkomnande entré till Göteborg - en plats som du gärna stannar kvar på med spännande och variationsrikt utbud.

För att det ska bli ett centrum för hela regionen planerar vi för nya 2000 bostäder och 19 000 arbetsplatser i området med regionens bästa kollektivtrafikmöjligheter.

Ny centralstation med Västlänken

Med Västlänken kan tågtrafiken till och från Göteborg utvecklas, och i kombination med att övrig kollektivtrafik stärks blir blir enklare och snabbare att resa vidare i staden.

Med Västlänken blir det en ny, underjordisk centralstation med fyra spår, strax nordväst om dagens tågstation. Den nya centralstationen ska trafikeras med genomgående pendel- och regionaltåg. Stationen får tre uppgångslägen.

Tätare bebyggelse

Flera höga hus i en tät bebyggelse som utmärker området kan växa upp i nära anslutning till Centralstationen, och det blir fler inbjudande platser och promenadstråk. Tänk att du kan promenera längs kajen till Skeppsbron, stanna till vid parker, caféer och restauranger samt njuta av den storslagna vyn längs med Göta älv.

När Götaleden sänks ner och överdäckas frigörs ett stort område där det kan byggas kontor, bostäder, butiker och promenadvägar ner mot vattnet vilket gör området vackrare, grönare och mer tillgängligt.

Centralenområdet ska så småningom växa ihop med den nya bebyggelsen i Gullbergsvass men framförallt bli en central, viktig och levande del av staden med många kopplingar till resten av Göteborg och regionen.

Projekt runt Centralstationen

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Just nu byggs bland annat Hisingsbron och Västlänken i området.

Frågor och svar om Centralenområdet

När planeras allt vara klart? Skulle det kunna byggas fler bostäder? Ska Nils Ericssonterminalen vara kvar? Här har vi samlat de vanligaste frågorna och våra svar.

Läs alla frågor och svar
Uppdaterad 26 mars 2021