Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.
Arbete med flera detaljplaner pågår. Beräknas klart 2035.

Kontakt

 • Per Osvalds
 • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 18 51
 • Per-Anders Käll
 • Projektledare, fastighetskontoret
 • Telefonnummer: 031 - 368 10 78
 • Maria Sondell
 • Projektledare, trafikkontoret
 • Telefonnummer: 031 - 368 23 25
 • Simon Wallqvist
 • Planarkitekt, stadsbyggnadskontoret
 • Telefonnummer: 031-368 15 90

För press

För pressbilder, pressmeddelanden och presskontakter, besök Göteborgs Stads och Älvstadens nyhetsrum på Mynewsdesk.

Ditt brev kan bli en offentlig handling

När du kontaktar någon som jobbar inom Göteborgs Stad kan ditt brev bli en allmän handling. Allmänna handlingar är dokument som alla medborgare har rätt att läsa. Att ditt brev blir en allmän handling beror på att vi har en offentlighetsprincip som ger alla medborgare rätt till insyn i kommunens arbete.

Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 26 mars 2021)