Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv.
Arbete med flera detaljplaner pågår. Beräknas klart 2035.
Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 23 juni 2021)