Med flera arbeten och byggprojekt runt Göteborgs Central kan det vara svårt att veta hur man enklast tar sig fram för dig som går. För att underlätta har färglagda stråk tagits fram för att visa den snabbaste vägen. Grönt, gult och nu lila är färgerna att ha koll på.

Det olika färgstråken har alla sin start- och slutpunkt vid Göteborgs Central och finns uppmarkerade längs din promenad på olika sätt. Det nya lila stråket går mellan Göteborgs Central och Gullbergsstrand och kommer att förtydligas ytterligare vid stabilare väder och barmark. Idag visar skyltar och små lysande ljuskuber vägen mot Gullbergsstrand.

De olika färgstråken som tar dig som går till och från Göteborgs Central:

  • Gula stråket, leder till Åkareplatsen
  • Gröna stråket, leder till Lilla Bommen
  • (Ny) Lila stråket, leder till Gullbergsstrand
Publicerad 22 februari 2019 (Uppdaterad 17 juli 2020)