Färgerna visar vägen vid Centralen

Vi bygger för framtiden, för ett grönt, nära och tillgängligt Göteborg … men tyvärr blir det stundtals stökigt och ibland går det inte att komma fram den vanliga vägen.

Just nu pågår mycket arbete kring Göteborgs Central. Vi gör vårt bästa för att underlätta för alla som reser via knutpunkten och har därför markerat två viktiga stråk:

  • Gula stråket, som leder till Åkareplatsen
  • Gröna stråket, som leder till Lilla Bommen

Markeringarna kommer att flyttas allt eftersom arbetet fortskrider, för att hela tiden visa de enklaste och snabbaste vägarna fram.

Trevlig sommar!

Publicerad 3 augusti 2018 (Uppdaterad 12 december 2018)