Platinan under uppförande i maj 2020.

Centralenområdet

Platinan skiner glasklart i hamnen

Platinan kopplar samman innerstaden med älven när centrala Göteborg närmar sig vattnet. Nu har byggandet kommit så pass långt att stora delar av fasaden skiner glasklart.

Göteborg växer och nya områden växer fram i centrala staden. Mellan centralstationen och Göta älv kommer det ske stora förändringar. Den nya Hisingsbron och rivningen av den gamla viadukten frigör stora ytor och kommer göra att innerstaden närmar sig vattnet. En byggnad som nu reser sig i anslutning till den nya Hisingsbron är Platinan, ett nytt landmärke i centrala Göteborg.

Dynamisk byggnad på 72 meter

Målsättningen har varit att skapa vad som beskrivs som en dynamisk byggnad. EGA Erik Giudice Architects står bakom arkitekturen, ett svenskt-franskt arkitektkontor som bland annat ritat The Edge i Malmö och Prisma i Helsingborg tidigare. Platinan kommer vara på 72 meter. Byggnadens glasfasad och det reflekterade glaset ska fånga upp stadens skiftande färgnyanser och himlen. Men namnet på byggnaden kommer från att kvarteret heter Platinan. Passande nog kommer certifieringen som byggnaden får vara LEED Platinium.

Anpassning efter behov

Göteborgsleran har gett ett digert markarbete där 1100 pålar har slagits ner i marken för att ge stabilitet. Platinan kommer bestå av två byggnader och innehåller kontor, hotell, butiker och kultur.

De olika delarna ska kunna förändras och anpassas efter behov över tid. Hotellet kommer att uppta de åtta nedersta våningarna och ha 450 rum och 15 konferensrum. 1000 kvadratmeter kommer vara en mötesarena.

Platinan kommer även ha terrasser och vinterträdgårdar med plats för grönska och vad som beskrivs som biotopiska miljöer.

I övrigt kommer komplexet att bestå av stora kontorsytor. Det blir därför dels två stora entréer för hotellet och två stora kontorsentréer. Platinan kommer även ha terrasser och vinterträdgårdar med plats för grönska och vad som beskrivs som biotopiska miljöer. Här kommer även finnas solceller.

Platinan beräknas ha första inflyttning vid årsskiftet 2021–2022.

Visionsbild för Platinan.

Publicerad 11 maj 2020 (Uppdaterad 17 juli 2020)