Mittuppgången, som blir en av tre uppgångar för västlänkens station Centralen kommer att bli huvudentré från norr till Centralstationen, med ett strategiskt läge vid foten av den nya Hisingsbron.

Stationen blir en länk mellan regionala tåg, stadens kollektivtrafik samt den övriga centralstationen. Målet med det parallella uppdraget är att ta fram en gestaltning som passar in i stadsrummet, samtidigt som det uppfyller framtida krav på en hållbar, modern och funktionell stationsbyggnad.

Det parallella uppdraget inleds med en prekvalificering som inleds i sommar och håller på till och med början av september. Då kan intresserade arkitektkontor eller team komma in med intresseanmälningar. Dessa värderas sedan och en bedömningsgrupp utser 3 – 4 arkitektkontor som får medverka i det parallella uppdraget. Slutredovisning beräknas ske mot årskiftet.

Publicerad 8 juli 2021 (Uppdaterad 27 december 2021)