Visionsbild som visar Hisingsbron med planerad bebyggelse inom Centralenområdet. Till vänster om bron syns kvarteret Kromet. Bild: Vasakronan/Tomorrow.

Visionsbild som visar Hisingsbron med planerad bebyggelse inom Centralenområdet. Till vänster om bron syns kvarteret Kromet. Bild: Vasakronan/Tomorrow.

Fyra arkitektteam tävlar om kvarteret Kromets utformning

Fyra team tävlar nu om att få utforma kvarteret Kromet i Lilla Bommen, en del av Centralenområdet som är beläget vid älven och kajstråket alldeles intill brofästet. Det är Vasakronan som i samarbete med Göteborgs Stad och Sveriges Arkitekter genomför tävlingen. Vinnande team i det parallella uppdraget får vidareutveckla sitt förslag med en projektering 2020 inför byggstart under 2021.

Under de kommande 15 åren planeras en utveckling av området vid nya Hisingsbrons brofästet och kajstråket med arbetsplatser och bostäder samt ett stort utbud av restauranger, caféer, kultur, service, och med levande stråk och attraktiva mötesplatser. Det förväntas bli arbetsplatser för totalt cirka 29 000 människor inräknat de 10 000 som redan finns där idag.

Sedan hösten 2019 har Vasakronan, Sveriges Arkitekter och Göteborgs Stad arbetat med parallella uppdrag för utformningen av kvarteret. Fyra arkitektteam tävlar nu om att få utforma kvarteret Kromet.

Dessa fyra arkitektteam deltar:

• Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll,
• Helen & Hard, BSK, Funkia création holz, ELU,
• Henning Larsen, Kanozi, Mandaworks, Eliath, Sweco
• Sunnerö, Urbio, Cowi

Bedömningsarbete pågår och meddelande om val av team för fortsatt arbete väntas inom kort. Målet är att det vinnande teamet vidareutvecklar sitt förslag med en projektering 2020 och byggstart under 2021.

Om parallella uppdrag

Parallella uppdrag är en metod att ta fram alternativa förslag till utförande av ett byggnadsprojekt. Flera arkitekter arbetar då, ibland i öppen dialog med byggherren, parallellt med olika förslag till utformning.

Co Exist

Team Helen & Hard, BSK, Funkia création holz, ELU står bakom bidraget Co Exist. Bidraget visar en av de största träbyggnaderna i världen med plats för co-work, co-live och co-exist. Flexibla, stora kontorsplan och varierade boendeformer samt ett fokus på att skapa en mångfald av mötesplatser.

Co Exist

Kajpark och urbana ekotjänster

Team Sunnerö, Urbio och Cowi presenterar ett förslag där urbana ekotjänster och återbruk spelar huvudrollen. Här presenteras en grön kajpark, en dagvattenpark under Hisingsbron där dagvattnet synliggörs innan det, renat genom växtbäddar, släpps ut i Göta älv, växthus, takterrasser och en broterrass.

Kajpark och urbana ekotjänster

The Grow: Ett strå vassare

The Grow: Ett strå vassare. Så namnger Team Henning Larsen, Kanozi, Mandaworks, Eliath, Sweco sitt bidrag.  De låter Kromet tillsammans med Läppstiftet skapa en karaktäristisk silhuett till staden. Kromet får sticka ut och sträcka ut och tar tillbaka naturen till staden och hamnen i sin gestaltning.

The Grow: Ett strå vassare

Kromet blir kronan

Team Dorte Mandrup, Bisgaard Landscape, Ramböll presenterar en dynamisk ikonisk framtida byggnad som för tankarna till en träkrona. Basen erbjuder funktioner som ”surdegshotell, cykelreparatör, juicebar, specialiserade restauranger med snabb- och långsam mat av hög kvalitet, kaffebarer, vintage med mera". Ovanpå basen en träkrona som för kontor och bostäder av olika storlekar och typologier.

Kromet blir kronan

Publicerad 24 mars 2020 (Uppdaterad 26 mars 2020)