Området ligger precis i anslutning till centralstationen, Nils Ericson Terminalen samt Västlänkens kommande uppgång. Meningen är att det ska byggas såväl arbetsplatser och bostäder i en samling höghus som tydligt kommer att prägla Göteborgs nya skyline.

Om inte detaljplanen överklagas efter kommunfullmäktiges beslut så kan bygglov sökas och planerna kan realiseras för att utveckla Göteborgs nya entré.

Publicerad 26 april 2021 (Uppdaterad 26 april 2021)