Centralenområdet

Nu kan Kämpegatan bli längre

Mer än 200 bostäder, verksamhet och service och en förlängning av Kämpegatan – det är vad detaljplanen vid Kämpegatan handlar om. Efter beslut i byggnadsnämnden ska arbetet med detaljplanen starta.

Byggnadsnämnden har gett klartecken till att starta en detaljplan som ska få Kämpegatan att växa. Arbetet med detaljplanen går dessutom ut på att se om det går att att bygga bostäder och service i en förlängning av gatan, i den här centrala delen av Göteborg. Kämpegatan ligger precis där Centralenområdet slutar och Gullbergsvass tar vid – och nära annan stadsutveckling som Västlänkens uppgångar, Hisingsbrons av- och påfarter och planerna för norr om Nordstan. Om några år kommer den här delen av staden att vara mer likt ett centrum än den är idag.

Detaljplanearbetet kommer att starta under året och tanken är att förlängningen av Kämpegatan ska koppla samman nya av- och påfarter till E45 och centralstationen.

Det är tänkt att bli mellan 200 och 350 bostäder och dessutom lokaler för service av olika slag. I det här tidiga skedet utgår man från att det ska bli kvarter med hus på sex till tolv våningar i området. Och bilparkering planeras framför allt att ske i parkeringsgarage under mark.

Publicerad 18 februari 2021 (Uppdaterad 18 februari 2021)