Så här kan uppgången för Västlänken station Centralen se ut.

Centralenområdet

Nu kan Västlänken station Centralen börja byggas

Detaljplanen för Västlänken station Centralen som antogs av kommunfullmäktige i december 2020 har nu fått laga kraft. Det betyder att planen är gällande och att denna pusselbit i stadsutvecklingen av Centralenområdet och Gullbergsvass i Göteborg kan genomföras.

Nu kan en viktig del av Centralenområdet växa fram med Västlänkens station. Detaljplanen som precis har fått laga kraft möjliggör två av Västlänkens fyra entréer vid station Centralen, dels mittentrén norr om Nils Ericsonterminalen och dels den östra uppgången.

Detaljplanen möjliggör också en upprustning av Bergslagsparken, nya torg och en boulevard. Ovanpå Västlänken, integrerat med entréerna, kan det bli två nya kvarter med handel och kontor i tre till sju våningar. Det östra kvarteret ger på sikt också möjlighet till bostäder.

"Det här är en viktig pusselbit i utvecklingen av området runt centralen och i utbyggnaden av Västlänken."

­– Det här är en viktig pusselbit i utvecklingen av området runt centralen och i utbyggnaden av Västlänken, säger Arvid Törnqvist, planchef på stadsbyggnadskontoret. Centralenområdet är ett väldigt komplext stadsutvecklingsprojekt där denna detaljplan är en nyckel för att knyta samman Västlänken med såväl Gullbergsvass som Centralstationen och centrum.

– Den sista delen av Västlänkens station centralen är de västra uppgångarna som ligger i den pågående detaljplanen Norr om Nordstan vilken förväntas antas kommande år, fortsätter Arvid Törnqvist.

Förväntad byggstart för byggnaderna är 2023/2024 och 2024/2025 för allmän plats. Enligt tidplanen ska området vara färdigställt till december 2026 då Västlänken invigs.

Publicerad 19 januari 2021 (Uppdaterad 19 januari 2021)