Gullbergstunneln är en del av E45:an, på vilken det dagligen passerar cirka 50 000 fordon genom centrala Göteborg. Foto: Trafik Göteborg.

Centralenområdet

Nu ser vi ljuset i tunneln

Den nya Gullbergstunneln är färdigställd och den 15-18 mars öppnar tunneln etappvis. Tunneln är cirka 400 meter lång och ligger längs Götaleden på E45an. Överdäckningen möjliggör för nya bostäder och kontor.

Byggandet av Gullbergstunneln är en förutsättning för den nya Hisingsbron som ska ersätta den befintliga Götaälvbron. Genom att sänka ner vägen cirka 6 meter och bygga tunnel skapas även en möjlighet för staden att växa ovanpå tunneltaket.

– Gullbergstunneln utgör en viktig del i utvecklingen av det framtida Centralenområdet. Den ger förutsättningar att binda samman innerstaden med Gullbergsstrand och älven, samt möjliggör för nya bostadskvarter och tusentals nya arbetsplatser. Med Gullbergstunneln kan dagens trafiklandskap ersättas med ett bättre stadsliv, säger Per-Anders Käll, programledare för Centralenområdet i Älvstaden, fastighetskontoret, Göteborgs Stad.

"Med Gullbergstunneln kan dagens trafiklandskap ersättas med ett bättre stadsliv"

Gullbergstunneln är en del av E45:an, på vilken det dagligen passerar cirka 50 000 fordon genom centrala Göteborg. Tunneln ska få trafiken på Götaleden att flyta bättre – framförallt när Götatunnelns dubbelriktning har upphört den 20 augusti. Det kommer också att bli enklare att ta sig till och från Gullbergsvass och Gullbergsstrand.

De första dagarna, den 15-18 mars, kommer det att vara trafikstörningar på sträckan. Aktuell information om trafiksituationen i Göteborg hittar du på trafikgoteborg.se

Illustration som visar en kartvy över området i anslutning till Gullbergstunneln.

Karta över Gullbergstunneln. Illustration av: Trafik Göteborg

Publicerad 12 mars 2021 (Uppdaterad 12 mars 2021)