En ny utställning ger en helhetsbild över utvecklingen av Centralenområdet.

En ny utställning ger en helhetsbild över utvecklingen av Centralenområdet.

Ny utställning om Centralenområdet

Vill du veta vad som ska hända i Centralenområdet? Nu finns en stor utställning på plats på centralstationen som ger en överblick över planerna.

Planeringen är i full gång för utvecklingen av Centralenområdet. Vissa delar har redan börjat byggas, medan andra fortfarande är på planeringsstadiet.

För att presentera en helhet och en övergripande bild av vad som ska hända och den nya stadsdelen som ska växa fram så finns nu en utställning på centralstationen, på stadens utställningsyta som du hittar vid ingången till Nils Ericssonterminalen. Här visar vi upp några före- och efterbilder och du kan följa QR-koder för att i mobilen få se visualiseringar över hur vissa delar kan utvecklas.

Nedan kan du som inte kan ta dig förbi Centralstationen se det som ställs ut.

Nu är det ju många som under rådande omständigheter inte har möjlighet att ta sig förbi Centralstationen, men nedan kan ni se de före- och efterbilder som finns på plats och även följa länkar till filmerna där ni kan se visualiseringarna över utvecklingen. Dessa är dessutom 360-graders vyer, så du kan se dig omrking, titta runt och upp för att få en känsla av hur det kan komma att bli i framtiden. 

Här hittar du visualiseringarna

Före- och efterbild över Centralstationen, vy från Drottningtorget med de höghus som planeras norr om Centralstationen.
Norr om Centralstationen, vy från Drottningtorget

Norr om Centralstationen byggs en grupp riktigt höga hus som kommer att synas tydligt i Göteborgs nya skyline. Platsen ligger mitt i regionens kärna och har Västsveriges bästa kollektivtrafikläge, så det är förstås klokt att utnyttja den effektivt med så många bostäder och arbetsplatser som möjligt.

Före - och efterbild av Kajstråket med vy över den nya Hisingsbron.
Kajstråket med Hisingsbron

När Centralenområdet utvecklas kommer vi att få fler inbjudande platser och promenadstråk – till exempel kajstråket som lockar till promenad från Gullbergsvass till Skeppsbron. Längs vägen kan du stanna till vid parker, caféer och restauranger samt njuta av den storslagna vyn längs med Göta älv.

Före - efterbild över Norr om Nordstan, hur en trafikplats går till att bli en stad.
Norr om Nordstan

Området utanför Nordstans norra entré – mellan Götatunneln och Nils Ericson terminalen ska utvecklas till något helt annat än idag med bostäder, kontor, handel, en boulevard och två uppgångar till Västlänkens station Centralen.

Före- och efterbild av en av perrongerna på Centralstationen och hur det kan se ut när de nya höghusen är byggda när du går av tåget.
Perrongläget på stationen

Hur kommer det se ut på Centralstationen när allt är färdigt och du står och väntar på ditt tåg? Här är en vision av hur det kan se ut på perrongerna i framtiden när husen som planeras är byggda.

Publicerad 19 maj 2020 (Uppdaterad 20 maj 2020)