Byggnadsnämnden har godkänt detaljplanen för bebyggelse norr om Centralstationen.

Centralenområdet

Norr om Centralstationen tar form

Norr om Centralstationen föreslås en grupp riktigt höga hus som kommer att synas tydligt i Göteborgs nya skyline. Platsen ligger mitt i regionens kärna, och har Västsveriges bästa kollektivtrafikläge, så det är förstås klokt att utnyttja den effektivt med så många bostäder och arbetsplatser som möjligt.

Byggnadsnämnden valde att på sammanträdet den 15 december tillstyrka, alltså godkänna, detaljplanen för ett delområde norr om Centralstationen. Planområdet ligger i direkt anslutning till Centralstationen, Nils Ericson Terminalen och den framtida stationen för Västlänken.

Här planeras en tät och blandad stations- och stadsmiljö som ska skapa liv och rörelse i området

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för att utveckla stationsområdet och stärka stationen som ett offentligt rum och koppla samman det utbud av transportmöjligheter som ligger runt om. Syftet är även att ge möjlighet att bygga bostäder, parkeringsanläggningar, tekniska anläggningar och centrumverksamheter så som kontor, hotell, butiker och restauranger.

Här planeras en tät och blandad stations- och stadsmiljö som ska skapa liv och rörelse i området. Planen går nu vidare till Kommunfullmäktige för beslut under 2021.

Publicerad 16 december 2020 (Uppdaterad 17 december 2020)