Vad tycker du om cykelbanorna i Centralenområdet? Ansök nu till cykelreferensgruppen!

Centralenområdet

Tyck till om cykelbanorna i Centralenområdet

Området runt Centralstationen är fullt av olika stadsutvecklingsprojekt. Hisingsbron och nedsänkningen av E45:an är två av byggprojekten i området. För att förbättra framkomligheten på cykelbanorna så söks nu fler medlemmar till cykelreferensgruppen.

Sedan den 20 maj 2019 har projekt Hisingsbron och Trafikverkets projekt där man sänker E45:an till en lång tunnel mellan Lilla Bommen och Marieholm startat en cykelreferensgrupp. Syftet med gruppen är att med hjälp av stadens cyklister se till att cykelbanorna håller god kvalitet under byggtiden kopplat till säkerhet, trygghet och orienterbarhet. Synpunkter som kommer in ska hjälpa båda projekten att enklare uppmärksamma och genomföra åtgärder där det är möjligt. Ambitionen är att hålla cykelreferensgruppen levande till dess att båda projekten är färdigställda.

”Synpunkter som kommer in ska hjälpa båda projekten att enklare uppmärksamma och genomföra åtgärder där det är möjligt.”

För att delta i cykelreferensgruppen behöver man cykla i området Lilla Bommen-Gullbergs Strand-Centralen i stort sett dagligen och gärna under hela året. På kartan nedan syns upptagningsområdet där du behöver vara cyklist.

Så gör du för att delta

Skicka ett mejl till cyklaunderbyggtid@trafikverket.se där du anger vilken väg du brukar cykla och hur ofta. Du får ett mail som bekräftar ditt deltagande och instruktioner om hur du rapporterar dina synpunkter.

Projekt runt Centralstationen

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetstillfällen, plats för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. Just nu byggs bland annat Hisingsbron och Västlänken i området.

Publicerad 29 maj 2020 (Uppdaterad 3 augusti 2020)