Visionsbild från Nyréns Arkitektkontor.

– Juryn har haft ett spännande arbete i att analysera de fyra tävlingsförslagen. Vi är eniga om att AveNy är en värdig vinnare, säger juryns ordförande Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret och projektledare för utvecklingen av Avenyn och Götaplatsen.

I sin motivering skriver tävlingsjuryn bland annat:

" "Teamet bakom AveNy visar tydligt att man har en förståelse för platsen. AveNy bedöms vara ett realistiskt och väl genomarbetat förslag, med bra förankring i områdets funktion, kvaliteter och kulturmiljö."

"Sammanfattningsvis skapar AveNy förutsättningar för en 'Aveny för göteborgarna', där det finns något för alla. Kulturinstitutionerna är synliga men här finns även plats för det tillfälliga. En fortsatt paradgata med stärkt rumslighet och med mat, nöjen, handel, och kultur som dragare.”

Det vinnande teamet

Arbetet i det vinnande teamet leds av landskapsarkitekterna Emelie Brunge och Bengt Isling, båda på Nyréns Arkitektkontor.

 Det är stort för oss att få arbeta med Avenyn, Sveriges mest kända gata. Vi vill återupprätta göteborgarnas gröna paradgata till en levande och attraktiv plats för alla, säger Emelie Brunge.

 Vi ser fram emot att få utveckla förslaget tillsammans med staden och Avenyns intressenter, det kan bli hur bra som helst, säger Bengt Isling.

Bland tidigare uppdrag som Nyréns har arbetat med finns Yogapaviljongen i Vasaparken, Stockholm, Slakthusområdet i södra Stockholm och här i Göteborg - Slottsskogsvallens entrépark som nyligen utvecklades till en attraktiv aktivitetspark.

Om tävlingen

Aveny-tävlingen har pågått sedan januari 2022 då en inbjudan till tävlingen gick ut. Fyra team med arkitekter och andra kompetenser valdes sedan ut och fick under våren och sommaren arbeta fram var sitt förslag. Under hösten har tävlingsjuryn utvärderat förslagen och nu utsett ett vinnande team. Deras förslag är inte färdigt i detta skede utan kommer att utvecklas vidare tillsammans med Göteborgs Stad, fastighetsägare och representanter för de verksamma längs paradgatan.

Detta händer nu

 Nu startar det gemensamma arbetet att utveckla förslaget. AveNy är väl gestaltat och med en tilltalande robust struktur som ger en god grund för vidarebearbetning, säger projektledaren Birgitta Lööf.

Tidplan

  • Det vinnande förslaget ska nu utvecklas vidare i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera intressenter kommer att involveras. Detta arbete beräknas ta cirka 15 månader och alltså pågå under hela 2023.
  • Byggstart av den första etappen på Avenyn planeras bli 2024.
  • Hela ombyggnaden av Avenyn och Götaplatsen beräknas vara färdig under 2026.

Kontakt

  • Birgitta Lööf
  • Arkitekt, stadsbyggnadskontoret Göteborgs Stad och projektledare för utvecklingen av Avenyn och Götaplatsen

Tyck till om Avenyn

Har du någon favoritplats på Avenyn? Är det något du tycker saknas på denna kända Göteborgsgata? Skicka gärna in dina synpunkter till oss. Vi kommer inte kunna besvara ditt mejl, men dina synpunkter kommer läsas av projektets medlemmar och tas med som inspiration i det fortsatta arbetet. Skriv "Avenyn synpunkt" i mejlets ämnesrad. Tack för ditt bidrag!

Mejla in dina synpunkter här
Publicerad 20 oktober 2022 (Uppdaterad 20 oktober 2022)