Fotograf: Frida Winter

Fyra utvalda team av arkitekter och andra yrkesgrupper har under våren och försommaren arbetat fram förslag för hela stadsrummet på Avenyn och Götaplatsen.  Det handlar bland annat om gång- och cykelstråk, mötesplatser, kulturinslag, vegetation, vatten och markbeläggning.

"Vi har fått in riktigt spännande förslag för utformning och gestaltning av Avenyn och Götaplatsen. Nu ska tävlingsjuryn välja ut en vinnare."

– Vi har fått in riktigt spännande förslag för utformning och gestaltning av Avenyn och Götaplatsen. Nu ska tävlingsjuryn välja ut en vinnare och avsikten är att sedan upphandla ett team med god kompetens inom såväl gestaltning som trafikutformning, genomförande och förvaltning, säger Birgitta Lööf, arkitekt på stadsbyggnadskontoret och projektledare för upprustningen.

Arbetet med tävlingen och den kommande upprustningen leds av Göteborgs Stad i samverkan med fastighetsägare och Avenyföreningen.

De fyra förslagen heter:

1.”Öppen ridå”
2. ”Avenyns vardagliga högtidlighet”
3. ”AveNy”
4. ”Alltid inne – Alltid ute”

Tills tävlingen är avgjord kommer teamen bakom förslagen att vara anonyma.

Förslagen visas också i:

  • Göteborgs Stads utställningshall, Köpmansgatan 20, från och med måndag 22 augusti.
    (Utställningshallen har stängt 23 augusti, 20 september, 18 oktober och 22 november.)
  • Avenyföreningens skyltskåp på trottoarerna på Avenyn.

Tidplan:

  • En tävlingsjury med nio medlemmar bedömer nu förslagen.
  • Ett vinnande förslag utses i oktober.
  • Sedan utvecklas det vinnande förslaget vidare i ett brett samarbete med det vinnande teamet och där flera intressenter kommer att involveras.
  • Byggstart av den första etappen på Avenyn planeras bli 2024.
  • Hela stadsrummet inklusive Götaplatsen beräknas vara ombyggt 2026.
Publicerad 19 augusti 2022 (Uppdaterad 7 september 2022)