Brunnsparken har rustats upp och blivit ljusare.

Publicerad 21 mars 2017 (Uppdaterad 30 augusti 2022)