Den nya kafébyggnaden ska placeras centralt i parken i höjd med Brunnsparksbron mot Nordstan.

Av förstudien som park- och naturförvaltningen gjorde inför uppfräschningen av parken förra året framgick att en av de viktigaste aspekterna att tänka på vid en upprustning av parken var att den skulle upplevas som trygg.

Ett ställe som erbjuder fika skulle göra platsen tryggare, eftersom fler människor då skulle besöka och stanna till i parken

Ett ställe som erbjuder fika skulle göra platsen tryggare, eftersom fler människor då skulle besöka och stanna till i parken.

Uppdraget att uppföra byggnaden har lämnats till fastighetsnämnden och själva bygget utförs på uppdrag av fastighetskontoret. Fastighetskontoret bedömer att hyresnivån som kan tas ut kommer att täcka de årliga drift- och kapitalkostnaderna staden kommer att ha.

Markarbeten för en kommande byggnad är redan gjorda

Markarbeten för en kommande byggnad är redan gjorda vid upprustningen av parken. El- och vattenförsörjning finns också på plats.

Ett tiotal näringsidkare har redan hört av sig till park- och naturförvaltningen och anmält intresse för att driva verksamhet i parken. Processen om vem som ska bli hyresgäst och driva kaféet i Brunnsparken kommer att vara transparent och öppen.

Publicerad 18 november 2020 (Uppdaterad 16 maj 2022)