Brunnsparken är ett välbesökt stadsrum som fick en omfattande upprustning som färdigställdes 2020. Den nya byggnaden är en del i upprustningen och ska bidra till att Brunnsparken blir en attraktiv målpunkt och trygg mötesplats.

Brunnsparken ska genom den nya byggnaden få ett nytt blickfång och landmärke i den lilla skalan, som i sin gestaltning är förankrad i platsen och bidrar med hållbar arkitektur till parkens nya identitet.

Nu genomförs en tävling för hur den nya cafébyggnaden ska se ut. På utställningen kan du ta del av tävlingsbidragen genom presentationer och fysiska modeller av cafébyggnaden i liten skala.

Besök utställningsrummet 6-7 december 2022

Den 6-7 december kan du ta del av de 112 bidragen som deltar i tävlingen i utställningsrummet i centrala Göteborg. Utställningen består av fysiska modeller i liten skala av cafébyggnaden, tillsammans med presentationer om respektive förslag.

När: 6–7 december 2022, klockan 12:00-18:30
Plats: Kronhusgatan 2f, 411 13 Göteborg
Utställningen är kostnadsfri.

Tävlingen

Tävlingsuppgiften består i att utforma ett förslag till gestaltning av en mindre cafébyggnad på max 25 kvadratmeter. Det finns även en yta för uteservering förberedd i parken. Tävlingen ska resultera i ett väl gestaltat och genomförbart förslag till ny cafébyggnad i Brunnsparken. Avsikten är att det arkitektteam som vinner får uppdraget att projektera byggnaden.

Tidplan

Tävlingsstart 1 september 2022
Inlämning 13 oktober 2022
Tillkännagivande 15 december 2022

Utställningskatalog

I utställningskatalogen kan du ta del av samtliga tävlingsbidrag.

Utställningskatalog (PDF)

Tävlingsbidrag

Nedan listas samtliga tävlingsbidrag. Klicka på länken för att ta del av varje tävlingsbidrags presentation i PDF-format.

Uppdaterad 28 november 2022