En takås kan anas i ängsmattan och staketet har justerats så att det stämmer överens med takåsen - här kan man ha picknick och ha suverän utsikt!

Titta in i Carolus Rex

Vad?

Carolus Rex är den bäst bevarade delen av Göteborgs gamla befästningar. Det kompletta namnet på byggnadsdelen är Carolus Undecimus Rex, som är latin för kung Karl XI. Med sin höjd och placering är den ett viktigt historiskt minnesmärke.

Till jubileumsåret 2021 var Carolus Rex färdigrenoverad med ökad tillgänglighet till de invändiga rummen och förbättrade parkytor för göteborgare och turister att njuta av. Renoveringen har genomförts med stor omsorg för platsens historia och många intressanta fynd har gjorts under arbetets gång.

Var?

Vid Esperantoplatsen, med utsikt över Göta Älv. Nära Järntorget, Masthuggskajen, Stenpiren, Rosenlund och kommande Skeppsbron.

Varför?

För snart tio år sedan gjorde fastighetskontoret en vårdplan för bastionen. Denna visade att det fanns ett renoveringsbehov. Då fanns det inte pengar och planen blev liggande.

Rummen inne i Carolus Rex har haft problem med inträngande vatten och murverket har tagit skada. I den utvändiga muren fanns sprickor och oönskad växtlighet. För att bevara Carolus Rex var renoveringen nödvändig. Den senaste renoveringen skedde för cirka 100 år sedan.

På bastionens tak ligger en park, den var stängd under drygt ett år under renoveringen. Jordmassorna forslades bort, byggnaden blottlades, och en markduk har lagts för att förhindra vattengenomträngning. Därefter har parken återställts, och är nu öppen för allmänheten igen.

Renoveringen är en del av utvecklingsplanen Den befästa staden.

När?

2019 tog fastighetsnämnden beslut om att tillsätta 13 miljoner till arbetet. Renoveringen påbörjades därefter i september 2019 och avslutades hösten 2021.

Vem?

Fastighetskontoret genomför vårdplanen av bastionen Carolus Undecimus Rex. Parken ovanpå bastionen har gjorts iordning av park- och naturförvaltningen.

Bastionen Carolus Rex fotat från luften lite ovanifrån, en drönarbild. I bild syns höga stenmurar med en skarp vinkel samt en liten del av den gröna gräsmattan uppe på bastionen.

Drönarbild ovanifrån på bastionen Carolus Rex och parken före renovering 2019.

Fakta: Den befästa staden

Renoveringen av Carolus Rex ingår i en femårig utvecklingsplan som har namnet Den befästa staden. Planen omfattar tio av Göteborgs mest kända och viktigaste historiska miljöer: Kronhuset, Vallgravsstråket, Stora Hamnkanalen, Skansen Kronan, Skansen Lejonet, Nya Älvsborgs fästning, Otterhälleverken (Carolus Rex), Älvsborgs slott/Klippan, Länsresidenset, Carolus Dux.

Kontakt

  • Jennie Olsson
  • Kommunikatör
Uppdaterad 20 januari 2023