Projekt i Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetsplatser, rum för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 

Ett centrum för hela regionen

I Centralenområdet planerar vi för nya 2000 bostäder och 19 000 arbetsplatser i området med regionens bästa kollektivtrafikmöjligheter.

Med Västlänken kan tågtrafiken till och från Göteborg utvecklas, och i kombination med att övrig kollektivtrafik stärks blir blir enklare och snabbare att resa vidare i staden.

Med Västlänken blir det en ny, underjordisk centralstation med fyra spår, strax nordväst om dagens tågstation. Den nya centralstationen ska trafikeras med genomgående pendel- och regionaltåg. Stationen får tre uppgångslägen.

Flera höga hus i en tät bebyggelse som utmärker området kan växa upp i nära anslutning till Centralstationen, och det blir fler inbjudande platser och promenadstråk. Tänk att du kan promenera längs kajen till Skeppsbron, stanna till vid parker, caféer och restauranger samt njuta av den storslagna vyn längs med Göta älv.

När Götaleden sänks ner och överdäckas frigörs ett stort område där det kan byggas kontor, bostäder, butiker och promenadvägar ner mot vattnet vilket gör området vackrare, grönare och mer tillgängligt.

Var?

Centralenområdet ligger mellan den historiska stadskärnan i sydväst och det framtida utvecklingsområdet Gullbergsvass i öster. Göta älv avgränsar området i norr med Frihamnen och Ringön på andra sidan. Drottningtorget och Åkareplatsen ingår i området som i söder avgränsas av Fattighusån. Kajstråket från Pagoden till och med Packhusplatsen är också en del av Centralenområdet.

Varför?

Redan i dag är Centralenområdet entrén till Göteborg. Hit anländer resenärer, besökare och pendlare dagligen.

Trafiken dominerar, men det finns goda möjligheter att utveckla det till en levande del av staden. I framtiden ska Centralenområdet vara mer än ett område som du passerar. Det ska bli en välkomnande entré till Göteborg - en plats som du gärna stannar kvar på med spännande och variationsrikt utbud. Här kan det finnas caféer och restauranger, men också kulturinstitutioner, aktivitetshus och utrymme för lek på torgen.

Detaljplanerna och projekten som pågår och tas fram nu möjliggör den utveckling som innebär att vi får en ny och välkomnande entré till Göteborg inom en snar framtid.

Centralenområdet ska så småningom växa ihop med den nya bebyggelsen i Gullbergsvass men framförallt bli en central, viktig och levande del av staden med många kopplingar till resten av Göteborg och regionen.

När?

Ett stort område som Centralenområdet utvecklas successivt. Vissa delar är färdiga, som Hisingsbron och Platinan, liksom nedsänkningen av Götaleden. Andra delar byggs eller är i planeringsstadiet. Det kommer att ta ungefär 15–20 år innan Centralenområdet kommer att vara klart.

Före
Efter

Centralenområdet - före och efter stadsutveckling.

Frågor och svar om Centralenområdet

Centralenområdet är redan i dag väldigt viktig som entré till Göteborg, men när staden och regionen växer så ökar också behovet av mer trafik till och från staden. Därför måste det till en utökad tåg- och kollektivtrafik, men också en utveckling av området som helhet. I dag finns många trafikhinder och platsen känns otillgänglig när man ska ta sig inom och till Centralenområdet. Dessa hinder måste byggas bort för att bli en del av Göteborgs innerstad.

2025 ska den täta innerstaden tagit form och delar av trafiklösningarna vara klar, runt 2035 beräknas hela Centralenområdet kunna vara utbyggt.

Centralenområdet blir inte en isolerad stadsdel utan ligger i anslutning till Gullbergsvass och Frihamnen där det planeras för ett stort antal bostäder. När staden och regionen växer behövs flera olika funktioner och Centralenområdet ska i första hand bli en fungerande kärna för hela regionen. Centralstationen ska ha den bästa tillgängligheten för kollektivtrafik i regionen och därför finns det många vinster med en stort antal arbetsplatser i området.

Den grupp höga hus som planeras norr om Centralstationen ska bli mycket framträdande och blir ett landmärke för den nya stadssiluetten. Höjden på husen inverkar på hela området och även på kulturmiljön, vilket gör att det är många frågor och övervägningar att ta ställning till i det fortsatta arbetet för området.

Centralstationen har i dag nått sin fulla kapacitet vad gäller tågtrafik och behöver därför utvecklas. Med Västlänken tillkommer fyra spår för regionala tåg vilket innebär att de nationella tågen får det utrymme som behövs på nuvarande station. Vid Västlänkens mittuppgång ska ett torg bli Centralstationens nya framsida – torget ska bli lika mycket en mötesplats som en väntplats där stråk med olika trafikflöden möts. I byggnaderna ska det finnas en mötesplats som gärna får ha en inriktning mot barn och unga.

Kontakt

 • Per-Anders Käll
 • Projektledare
 • Telefonnummer: 031 - 368 10 78
 • Per Osvalds
 • Projektledare
 • Telefonnummer: 031-368 18 51
 • Liza Edman
 • Delprogramledare
 • Simon Wallqvist
 • Planarkitekt
 • Telefonnummer: 031-368 15 90
Uppdaterad 21 december 2022