E45 anpassas för en ny älv- och bangårdsförbindelse. Så här såg bygget ut 2018.

Vad?

800 meter av Götaleden mellan Lilla Bommen och Marieholm har sänkts ner cirka 6 meter i marken. Den västra delen av nedsänkningen har överdäckats och en ny tunnel har byggts, Gullbergstunneln. På tunneltaket finns möjlighet att bygga över 3500 arbetsplatser och 400 bostäder på en plats som tidigare enbart fungerade som trafikled.

Även den östra delen av nedsänkningen kan i ett senare skede överdäckas.

Var?

Götaleden är en del av Europaväg 45 som går längsmed Göta Älv genom centrala Göteborg. Gullbergstunneln sträcker sig mellan Stadstjänaregatan, vid Hisingsbrons södra fäste, och Torsgatan. Vid Kämpegatan och Falutorget blir det två nya trafikmot och för att skapa två genomgående körfält för E45 breddas bron vid Gullbergsmotet.

Varför?

När Gullbergstunneln är klar och trafikleden är nedsänkt och överdäckad så har vi möjlighet att skapa stadsliv i ett centralt läge nära vattnet. Här kan det bli fem nya kvarter i ett av Sveriges bästa pendlingslägen i och med närheten till centralstationen. Allt som allt kan det blir över 3500 arbetsplatser, handel i bottenplan och 400 bostäder.

Boulevarden som placeras ett kvarter från Gullbergstunnelns tak blir också en ryggrad mellan Skeppsbron och Gullbergsvass. Boulevarden ska bli ett stråk med liv och rörelse och passerar olika platser som Packhusplatsen, Kanaltorget och Bergslagsbanans stationspark.

När?

Ambitionen är att detaljplanen för överdäckningen ska antas under första halvåret 2022. Det betyder att allmän plats kan börja byggas under 2023 och kvartersbebyggelsen påbörjas under 2024 och 2025.

Bebyggelsen med samtliga kvarter ovanpå Gullbergstunneln beräknas vara klara i slutet av 2020-talet.

Vem?

Nedsänkningen av Götaleden samt byggande av Götatunneln ansvarar Trafikverket för. Överdäckningen och kommande markanvisning på den nya byggbara marken ovanpå tunneltaket ansvarar Göteborgs Stad för.

Kontakt

  • Per Osvalds
  • Projektledare, stadsbyggnadskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 18 51
  • Per-Anders Käll
  • Projektledare, fastighetskontoret

Projekt i Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetsplatser, rum för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 

Uppdaterad 30 juni 2022