Vy från Hisingsbron mot Centralenområdets kajstråk. Detta är en visionsbild som visar en idé om hur området kan se ut i framtiden. Bild: Tomorrow.

Se vår film om vad som händer vid Lilla Bommen just nu!

Vad?

När Götaälvbrons södra fäste nu har rivits tillgängliggörs nya tomtytor. Här bildas fyra nya fastigheter. Innehållet förväntas i huvudsak bli verksamhetslokaler, men bostäder är också tillåtet.

Lilla Bommen området kommer även att innehålla Lilla Bommens kajtorg. Från kajtorget kommer det att finnas en trappa och hiss upp till Hisingsbron.

Längsmed älven vid Lilla Bommen och Gullbergsstrand ska det skapas ett rekreativt kajstråk för fotgängare med olika slags torg och parker. Kajen är en del av ett längre stråk vid vattnet mellan Masthuggskajen och Gasverkskajen.

Var?

Lilla Bommen ligger i centrala Göteborg i området mellan Kanaltorget, där gästhamnen och Operan huserar i väst, till Hisingsbron i öst. De nya fastigheterna är placerade mellan landmärket ”Läppstiftet” och den nya Hisingsbron.

Varför?

Lilla Bommen är en del av Centralenområdet, en av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. Centralenområdet är en del av vision Älvstaden. Med närheten till älven och det kommande kajstråket bidrar utvecklingen i Lilla Bommen till ökad tillgänglighet för göteborgarna att möta vattnet.

När?

Byggstart på de nya fastigheterna beräknas ske från 2023 och framåt. Utbyggnaden kommer att ske i etapper under 2020-talet. Göteborgs Stad iordningställer allmän plats kring fastigheterna inklusive kajområdet efter hand.

Vem?

Genomförandeavtal för de fyra nya fastigheterna väster om Hisingsbron är tecknade med Vasakronan och Platzer.

Kontakt

  • Nina Larsson
  • Projektledare, fastighetskontoret
Uppdaterad 30 juni 2022