På platsen kommer det att byggas fyra nya fastigheter och ett torg. Längsmed älven skapas ett kajstråk som i framtiden kommer binda ihop älvstråket från Gasverkskajen i Gullbergsvass hela vägen till Masthuggskajen.

Byggstart av de nya fastigheterna beräknas ske under 2023 och utvecklingen i området sker sedan i etapper under 2020-talet.

Publicerad 20 maj 2022 (Uppdaterad 20 maj 2022)