Vad?

Norr om Centralstationen föreslås en grupp riktigt höga hus som kommer att synas tydligt i Göteborgs nya skyline - RegionCity. Området planeras att fyllas med bostäder, kontor, hotell, butiker och restauranger. Det kommer att bli en tät och blandad stations- och stadsmiljö som skapar liv och rörelse i området.

Var?

Området, som är ca 20 000 kvm stort, ligger precis i anslutning till centralstationen, Nils Ericson Terminalen samt Västlänkens kommande uppgång.

Varför?

Området ligger mitt i regionens kärna och i ett av Göteborgs mest spännande utvecklingsområden. Här har vi också Västsveriges bästa kollektivtrafikläge, så det är förstås klokt att utnyttja platsen effektivt med så många bostäder och arbetsplatser som möjligt.

När?

Planen tillstyrktes av byggnadsnämnden den 15 december 2020. och antogs av kommunfullmäktige den 22 april 2021. Den är nu överklagad och har skickats till Mark- och miljödomstolen. Områdets färdigställande planeras från 2026.

Vem?

Jernhusen utvecklar området.

Projekt i Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetsplatser, rum för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 

Kontakt

  • Simon Wallqvist
  • Planarkitekt
  • Telefonnummer: 031-368 15 90
  • Jeanette Strandelin
  • Projektledare, fastighetskontoret
  • Telefonnummer: 031-368 10 64
  • Roger Månsson
  • Projektledare, trafikkontoret
  • Telefonnummer: 031-749 60 39
Uppdaterad 16 november 2022