Simon Wallqvist, arkitekt.

Simon Wallqvist, arkitekt.

Hur kommer göteborgare och besökare uppleva Centralstationen i framtiden?

– Som en mer integrerad del av staden. Centralen får en ny entré från norr och omgärdas av fler välkomnande torg och parker, inte minst nya Bergslagsparken som ska bli en klassisk stationspark, med inspiration från förr då det nästan alltid fanns en liten park vid varje centralstation.

Hur ser du på den nya bebyggelsens roll i staden?

– När vi bygger nytt där det tidigare varit mest trafikmiljö finns det möjligheter
med höga hus och annan utformning än vad vi är vana vid. Det är också logiskt att bygga många arbetsplatser och bostäder i ett läge som det är enkelt att resa till från andra delar av staden och regionen. Den nya bebyggelsen blir också en koppling till Gullbergsvass och Frihamnen. Det som idag är tomma och öde ytor blir en länk i stadsväven.

Vad händer med biltrafiken? Kommer man att kunna åka bli till stationen även i framtiden?

– Ja, visst. Grundtanken är att dagens trafikkonflikter ska minska. I dag är det mycket trafik som använder samma utrymme oavsett mål, vilket skapar en rörig situation. Vi jobbar för att de som behöver ta bilen till stationen ska snabbt kunna komma till stationen, de som ska ut på leden ska snabbt ut på leden.

Vilka är de största utmaningarna i planeringen?

– Att få till den blandstad som vi eftersträvar med social service, exempelvis skola och sjukvård, och bättre möjlighet att röra sig i staden. Det handlar om luft- och bullerproblematik, men också om att det här blir ett område för alla och samtidigt en boendemiljö som ska kunna upplevas som privat. Att genomföra alla stora projekt på en begränsad yta samtidigt som området runt omkring ska fungera. Det är en ypperlig utmaning!

Vad ser du mest fram emot när det börjar bli klart?

– Att hela området blir en helhet med en bebyggelse som kopplas ihop med resten av staden och Västlänken som ökar möjligheten att åka mer tåg. Som hängiven cyklist ser jag mest fram emot den nya Hisingsbron som blir mycket lättare att cykla över!

Publicerad 1 februari 2018 (Uppdaterad 17 juli 2020)