Kontors- och hotellbyggnaden Platinan beräknas stå klar i slutet av 2021.

Vad?

Till Lilla Bommen har människor kommit i alla tider. För att umgås, köpslå, arbeta och kanske för att få en liten bit av världen – fast i Göteborg.

Nu förstärks platsens utåtriktade historia med Platinan – en samlingsplats vid Göta Älv och granne med nya Hisingsbron. Byggnaden ska rymma 60 000 kvadratmeter kontor, coworking-ytor, restaurang och hotell.

Var?

Ligger intill brofästet för Hisingsbron i Centralenområdet.

När?

Bygget av Platinan är i full gång. Med sina 18 våningar och 66 meter kommer den att bidra till Göteborgs nya skyline.

Fastigheten beräknas stå klar 2022.

Platinan ligger granne med nya Hisingsbron och endast 200 meter från Västlänkens nya uppgång.

Projekt i Centralenområdet

Centralenområdet är ett av Göteborgs viktigaste utvecklingsområden. I dag dominerar trafiken, men inom 20 år kan det utvecklas med 2 000 nya bostäder, 19 000 nya arbetsplatser, rum för kultur, grönområden och ett rikt folkliv. 

Uppdaterad 30 juni 2022