1855

Stationshuset invigs

Provisorisk byggnad
1856

Järnvägssträckan Göteborg–Jonsered öppnar

1856–1857

Stationshuset byggs

1870

Stationshusets tak får sin nuvarande form

1923

Stationshuset byggs om

1925

Centralposthuset på Drottningtorget står färdigt

1939

Göta Älvbron invigs

1972

Köpcentrat Nordstan invigs

1989
1989 Läppstiftet i Lilla Bommen står klart.
1994

Göteborgsoperan invigs vid Lilla Bommen

1996

Nils Erikssonterminalen tas i bruk

2014

Det första stadsutvecklingsprogrammet

Det första stadsutvecklingsprogrammet för Centralenområdet tas fram på uppdrag av byggnadsnämnden.
2019

Byggande av Hisingsbron pågår

Nedsänkning av Götaleden samt Västlänken pågår. Regionens hus planeras vara klart och kvarteren närmast öster om nya bron påbörjas. En tillfällig bussterminal planeras på Åkareplatsen.

Hisingsbron

2021

Den nya Hisingsbron är färdig

Nedsänkningen av Götaleden är klar och överdäckning pågår. De första kvarteren på överdäckningen är troligen klara liksom delar av bebyggelsen inom området norr om Centralstationen

Bebyggelse på Götaleden

Hisingsbron

2024

Tågen börjar trafikera

Västlänkens nya spår till Centralstationen medan tunnelbygge pågår i det västliga delarna av Centralenområdet.

Västlänken

2025

Den täta innerstaden börjar ta form

Bebyggelsen norr om Centralstationen är färdig, och även byggnader ovanpå överdäckningen och runt den nya Hisingsbron. Byggnation av Bangårdsförbindelsen pågår.
2035

Färdigutbyggt

Centralenområdet är färdig utbyggt enligt den strukturplan som finns i stadsutvecklingsprogrammet.
Publicerad 2 januari 2017 (Uppdaterad 30 juni 2022)