Fixfabrikenområdet fortsätter att ändra skepnad från industri och bussgarage till nya bostäder.

Var?

Fixfabriken innefattar området i Sandarna där Fixfabriken låg tidigare och bussgaraget på grannfastigheten.  Utöver bostäderna planeras även för en ny skola, ett äldreboende, utbyggd förskola och bostäder med särskild service.

Varför?

Behovet av fler bostäder är stort. Här skapas 1400 nya lägenheter. Här skapas en blandad stadsbebyggelse med bättre kopplingar mellan Kungsladugård och Klippan.

 

När?

2019 startade uppförandet av bostäder där Fixfabriken tidigare låg. Sedan 2020 pågår markanvisningar för uppförandet av bostäder där bussgaraget tidigare låg.

Vem?

I detta projekt samverkar Göteborgs Stad genom fastighetskontoret, trafikkontoret, park- och naturförvaltningen, lokalförvaltningen, Kretslopp och vatten med Balder, Ekeblad fastigheter, F O Peterson, Hemsö, HSB, Lejonstaden och Magnolia Bostad.

Om bostadsbyggandet i Fixfabrikområdet
Intervju med Göteborgs Stads fastighetshetsdirektör Martin Öbo (31 maj 2022)

Uppförande av nya etapper startade under 2022.

Kontakt

  • Maria Lejon
  • Biträdande enhetschef
  • Telefonnummer: 031-368 18 49
  • Magnus Brink
  • Kommunikatör
Uppdaterad 30 juni 2022